تمنیات

/tamanniyyAt/

مترادف تمنیات: آرزوها، تمناها، التماس ها، آمال، خواهش ها، درخواست ها، تقاضاها، آرزومندی ها

لغت نامه دهخدا

تمنیات. [ ت َم َن ْ نی ] ( ع اِ ) استدعاها و دعاها و التماسها و درخواستها. ( ناظم الاطباء ). رجوع به تمنی و تمنا شود.

فرهنگ فارسی

( مصدر اسم ) جمع تمنی

پیشنهاد کاربران

بپرس