برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

تمتع

/tamatto'/

مترادف تمتع: استفاده، برخورداری، بهره وری، بهره مندی، تلذذ، برخوردار شدن، بهره بردن

برابر پارسی: برخورداری، بهره بردن

معنی تمتع در لغت نامه دهخدا

تمتع. [ت َ م َت ْ ت ُ ] (ع مص ) برخورداری گرفتن. (از تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). برخورداری یافتن. (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). منفعت گرفتن. (غیاث اللغات ). نفع بردن از چیزی به زمان دراز. (از اقرب الموارد). گوارا زندگی کردن با مال کسی و لذت بردن از آن. (از اقرب الموارد). برخورداری و بهره و سود و خوش آیندگی. (ناظم الاطباء). با لفظ یافتن و دیدن و گرفتن و بردن و برداشتن و داشتن از چیزی مستعمل است. (آنندراج ). و در بهار عجم نوشته که تمتع بلفظ دیدن و بردن و برداشتن مستعمل است. (غیاث اللغات ) :
چه مایه کرده بر آن روی لونه گوناگون
به آنکه چشم تمتع کنم به رویش باز.
قریع.
و انواع تمتع و برخورداری برآن پیوست. (کلیله و دمنه ). و انواع تمتع و برخورداری از مواسم جوانی و ثمرات ملک و دولت ارزانی دارد. (کلیله و دمنه ). آمرزش براطلاق مستحکم شود. آنجا که جهانی از تمتعآب و نان...محروم مانده باشد. (کلیله و دمنه ).
گر تمتع نباشد از زر و سیم
چه زر و سیم و چه سفال و حجر.
ابن یمین.
رجوع به دیگر ترکیبهای این کلمه شود.
|| عمره با حج آوردن. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). به عمره حج کردن حاجی یعنی عمره را با حج آوردن. (از اقرب الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون ). جمع بین افعال حج و عمره در ماههای حج در یکسال بی آنکه با اهل خود مباشرت کند. (از تعریفات جرجانی ) (کشاف اصطلاحات الفنون ). رجوع به حج شود.

معنی تمتع به فارسی

تمتع
برخورداری یافتن، برخوردارشدن، حظوبهره بردن
۱-( مصدر ) برخوردار شدنبرخورداری یافتن بهره بردن . ۲ - ( اسم ) برخورداری . جمع : تمتعات .
تمتع گرفتن
بهره بردن برخوردار شدن .
بهره و فایده گرفتن
منفعت و فایده دیدن .
بهره و فایده گرفتن .
در بیت زیر به معنی تمتع بردن تمتع یافتن آمده است : نکردی تمتع نخوردی نبید کزین هر دو گردد خرد ناپدید
لذت یافتن . بهره و فایده یافتن

معنی تمتع در فرهنگ معین

تمتع
(تَ مَ تُّ) [ ع . ] (مص ل .) برخوردار شدن ، بهره مند شدن .

معنی تمتع در فرهنگ فارسی عمید

تمتع
برخورداری یافتن، برخوردار شدن، حظ و بهره بردن، بهره مند شدن.

تمتع در دانشنامه اسلامی

تمتع
معنی تَمَتَّعَ: بهره برد (در جمله"فَمَن تَمَتَّعَ بِـﭑلْعُمْرَةِ إِلَی ﭐلْحَجِّ "يعني :پس هر کس تمتع ببرد به وسيله عمره تا حج يعني با عمره عمل عبادت خود را ختم کند ، و تا مدتي از احرام درآيد تا دوباره براي حج احرام بپوشد)
معنی مَّتَاعَ: متاع - کالا - هر چيزي که از آن تمتع و بهره ببرند
معنی فَاکِهُونَ: خوش و شيرين کامان - آنان که با سخناني که مايه خوشحالي وخنده است با يکديگر سخن مي گويند (کلمه فاکه اسم فاعل از مصدر فکاهت است که به معناي گفت و شنودي است که مايه خوشحالي باشد و ممکن هم هست به معناي تمتع و لذت بردن باشد )
معنی فَاکِهِينَ: خوش و شيرين کامان - آنان که با سخناني که مايه خوشحالي وخنده است با يکديگر سخن مي گويند (کلمه فاکه اسم فاعل از مصدر فکاهت است که به معناي گفت و شنودي است که مايه خوشحالي باشد و ممکن هم هست به معناي تمتع و لذت بردن باشد )
معنی لَمْ نُمَکِّن: امكانات نداديم (کلمه مکان به معناي قرارگاه هر چيز است از زمين ، و معناي امکان و تمکين ،قرار دادن در محل است . و چه بسا ، که کلمه مکان و مکانت به استقرارگاه امور معنوي اطلاق ميشود ، مثل اينکه ميگوئيم فلاني مکانتي در علم دارد ، و يا مکانتي در نزد مردم ...
معنی نُمَکِّنَ: امکانات می دهیم (کلمه مکان به معناي قرارگاه هر چيز است از زمين ، و معناي امکان و تمکين ،قرار دادن در محل است . و چه بسا ، که کلمه مکان و مکانت به استقرارگاه امور معنوي اطلاق ميشود ، مثل اينکه ميگوئيم فلاني مکانتي در علم دارد ، و يا مکانتي در نزد مردم...
معنی مَکَّنِّا: قدرت و تمكين داديم- امكانات داديم (کلمه مکان به معناي قرارگاه هر چيز است از زمين ، و معناي امکان و تمکين ،قرار دادن در محل است . و چه بسا ، که کلمه مکان و مکانت به استقرارگاه امور معنوي اطلاق ميشود ، مثل اينکه ميگوئيم فلاني مکانتي در علم دارد ، و يا ...
معنی مَّکَّنَّاکُمْ: به شما قدرت و تمكين داديم - به شما امكانات داديم (کلمه مکان به معناي قرارگاه هر چيز است از زمين ، و معناي امکان و تمکين ،قرار دادن در محل است . و چه بسا ، که کلمه مکان و مکانت به استقرارگاه امور معنوي اطلاق ميشود ، مثل اينکه ميگوئيم فلاني مکانتي در ع...
معنی مَّکَّنَّاهُمْ ...

معنی تمتع به انگلیسی

fruition (اسم)
استنتاج ، برخورداری ، باروری ، تمتع ، میوه اوری

معنی کلمه تمتع به عربی

تمتع
اثمار

تمتع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ali
سو استفاده کردن، بهره کشی برای لذت بردن.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تمتع   • کاروانهای حج تمتع 95   • حج تمتع چیست   • تمتع دهخدا   • اعمال حج تمتع   • آخرین اخبار حج تمتع 95   • هزینه حج تمتع 95   • فروش حج تمتع   • مفهوم تمتع   • تعریف تمتع   • معرفی تمتع   • تمتع یعنی چی   • تمتع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تمتع

کلمه : تمتع
اشتباه تایپی : jlju
آوا : tamatto'
نقش : اسم
عکس تمتع : در گوگل

آیا معنی تمتع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )