برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

تلکه

/talake/

مترادف تلکه: اخاذی، باج ستانی، گوش بری

معنی تلکه به فارسی

تلکه
پولی یاچیزی که بامکروفریب ازکسی بگیرند
( اسم ) پولی یا مالی که بامکر و فریب و تملق از دیگری بگیرند .
[ گویش مازنی ] /talke/ بیماری هاری
در تداول عوام بنایی است که زود ویرانی پذیرد . ساختمانی سست و ناپایدار .
در تدوال عوام نقدی قلیل به اجحاف گرفتن . رشوه های خرد .

معنی تلکه در فرهنگ معین

تلکه
(تَ لَ کِ) (اِ.) (عا.) پول یا جنسی که با مکر و فریب از دیگری بگیرند.
( ~. کَ دَ) (مص ل .) باج گرفتن ، رشوه گرفتن .

معنی تلکه در فرهنگ فارسی عمید

تلکه
پولی یا چیزی که با مکر و فریب از کسی بگیرند.
* تلکه کردن: (مصدر متعدی) [عامیانه، مجاز] کسی را فریب دادن و چیزی از او گرفتن.

تلکه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
سر کیسه کردن!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تلکه   • مفهوم تلکه   • تعریف تلکه   • معرفی تلکه   • تلکه چیست   • تلکه یعنی چی   • تلکه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تلکه
کلمه : تلکه
اشتباه تایپی : jg;i
آوا : talake
نقش : اسم
عکس تلکه : در گوگل

آیا معنی تلکه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )