برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

تلسکوپ

/teleskop/

مترادف تلسکوپ: دوربین رصدخانه، دوربین نجومی

متضاد تلسکوپ: میکروسکپ، ذره بین، ریزبین

برابر پارسی: فرابین

معنی تلسکوپ در لغت نامه دهخدا

تلسکوپ. [ ت ِ ل ِ کُپ ] (فرانسوی ، اِ) دوربین بزرگ که با آن ستارگان رارصد کنند. (فرهنگ فارسی معین ). علمای هیأت دو نوع تلسکوپ بکار میبرند نوع قدیمی تر «منکسرکننده » و نوع دیگر «منعکس کننده » نامیده میشوند. تلسکوپ منکسرکننده دو عدسی دارد. یکی که عدسی شیئی ، یا ابژکتیف ، نامیده میشود و در قسمت فوقانی لوله ٔ فلزی مجوفی که بطرف آسمان قرار میگیرد نصب گردیده است. اشعه ٔ نوری که ازیک جرم آسمانی ساطع میشوند از عدسی شیئی می گذرند و تصویر آن جرم را نزدیک قسمت پایینی لوله تشکیل میدهند. به این تصویر از پشت عدسی دیگری که عدسی رؤیت نامیده می شود نگاه میکنند. در بیشتر رصدخانه های بزرگ جهان تلسکوپهای منکسرکننده بکار میبرند. در تلسکوپهای منعکس کننده بجای عدسی شیئی آئینه ٔ مقعری بکار میبرند تا اشعه ای را که از یک جرم سماوی میرسد متمرکز کند. آیینه در انتهای لوله ٔ دربازی قرار دارد. عمل انعکاس نور در قسمت فوقانی آیینه ، که از نقره ٔ خالص یا آلومینیم پوشیده شده است وقوع می یابد. عدسی رؤیت در پهلوی لوله قرار دارد و آیینه ٔ مسطحی برای منعکس کردن نور و رسانیدن به عدسی و چشم بکار میرود. پس این نوع تلسکوپ از آیینه ٔ مقعری که در برابر آن آیینه ٔ مسطحی قرار دارد تشکیل شده است و در نتیجه اشعه ٔ موازی که از بی نهایت بر آن آیینه ٔ مقعر می تابند منعکس می شوند و پس از انعکاس مجدداً بر روی آیینه ٔ مسطح در نقطه ٔ «پ 1» جمع میگردند. در مقابل این نقطه یک عدسی چشمی که عدسی محدبی است قرار دارد و عمل ذره بین را انجام میدهد و از «پ 1» تصویر «پ 2» را تولید میکند که ناظر می بیند. (از علم و زندگی و کتاب فیزیک بروخیم ).

معنی تلسکوپ به فارسی

تلسکوپ
دوربین نجومی، دوربین بسیاربزرگ که دررصدخانه، نصب میکنندوبا آن ستارگان رامیبنند
( اسم ) دور بین بزرگ که با آن ستارگان را رصد کنند .
[Telescopium, Telescope, Tel] [نجوم] صورت فلکی کوچک و کم نوری در آسمان جنوبی (southern sky)، در کنار صورت آتشدان
[optical telescope] [نجوم رصدی و آشکارسازها] تلسکوپی که در محدودۀ نور مرئی کار می کند متـ . تلسکوپ نوری
[equatorial telescope] [نجوم رصدی و آشکارسازها] تلسکوپی که محور اصلی آن در امتداد محور دوران زمین تنظیم شده است
[Schmidt-Cassegrain telescope] [نجوم رصدی و آشکارسازها] نوعی تلسکوپ کاسگرینی که در آن از تیغۀ اشمیت برای تصحیح عیوب اپتیکی استفاده می کنند
[meniscus-Schmidt telescope] [نجوم رصدی و آشکارسازها] تلسکوپی با سامانۀ اپتیکی اشمیت که عدسی تصحیح گر آن از نوع عدسی هلالی است متـ . تلسکوپ باورز هلالی Bouwers-meniscus telescope، تلسکوپ ماکسوتوف ـ اشمیت Maksutov-Schmidt telescope, Schmidt-Maksutov telescope
[multi-mirror telescope , MMT, multiple mirror telescope , MMT telescope] [نجوم رصدی و آشکارسازها] تلسکوپی مستقر در قلۀ هاپکینز در 55 کیلومتری جنوب توسان در آریزونا
[reflecting telescope, reflector telescope] [نجوم رصدی و آشکارسازها] تلسکوپی که در آن از یک آینۀ بزرگ کوژ برای جمع آوری نور اجرام نجومی استفاده میشود
[balloon-borne telescope] [نجوم رصدی و آشکارسازها] تلسکوپی که ...

معنی تلسکوپ در فرهنگ معین

تلسکوپ
(تِ لِ) [ فر. ] (اِ.) دوربین بزرگ که با آن ستارگان را رصد می کنند.

معنی تلسکوپ در فرهنگ فارسی عمید

تلسکوپ
۱. دوربین بسیار بزرگ دارای یک یا چند عدسی و آیینۀ مقعر که و با آن اجسام دور و ستارگان را می بینند.
۲. از صورت های فلکی نیمکرۀ جنوبی آسمان.

تلسکوپ در دانشنامه اسلامی

تلسکوپ
دستگاه رصد اجرام آسمانی را تلسکوپ گویند، واژه تلسکوپ از عناوین جدید است که در باب صوم به مناسبت از آن نام برده شده است.
رؤیت هلال با تلسکوپ و مانند آن موجب ثبوت اوّل ماه نمی‏گردد؛ ولی اگر محدوده ماه با تلسکوپ، مشخص، سپس هلال ماه با چشم غیر مسلح دیده شود، اوّل ماه ثابت می‏گردد.
بعضی معاصران، دیدن ماه با تلسکوپ (چشم مسلح) را نیز در ثبوت اوّل ماه کافی دانسته‏اند.
تلسکوپ در دانشنامه ویکی پدیا

تلسکوپ
تِلِسکوپ (به انگلیسی: Telescope) وسیله ای برای دیدن اجرام آسمانی با استفاده از تابش الکترومغناطیس (به انگلیسی: Electromagnetic radiation) (مانند نور مرئی) به صورت واضح و دقیق است. اولین تلسکوپ کارا در ابتدای قرن هفدهم و با استفاده از لنزهای شیشه ای در هلند اختراع شد. در درازای چند دهه، تلسکوپ بازتابی که از آینه استفاده می کند اختراع شد، بسیاری از انواع نوتری از تلسکوپ ها در قرن ۲۰میلادی زاده شدند، رادیوتلسکوپ در دهه ۱۹۳۰ و تلسکوپ فرابنفش در سال ۱۹۶۰ از جملهٔ این اختراعات بودند. واژه تلسکوپ می تواند به تمام حیطهٔ وسایل عملیاتی درسرتاسر ناحیهٔ میدان الکترومغناطیس اشاره داشته باشد.
پرتو ایکس (به انگلیسی: X-ray)، استفاده از طول موج کوتاه تر از نور فرابنفش
فرابنفش (UV)، استفاده از طول موج کوتاه تر از نور مرئی
نوری (visible)، استفاده از نور مرئی
فروسرخ، استفاده از طول موج بلندتر از نور مرئی
زیرمیلی متری(به انگلیسی: Submillimetre)، استفاده از طول موج بلندتر از نور فروسرخ
واژهٔ تلسکوپ، از دو واژهٔ یونانی تله(به یونانی: τῆλε) به معنی دور و اسکوپین (به یونانی: σκοπεῖν) به معنی دیدن، گرفته شده است، نخستین بار در سال ۱۶۱۱ به نام یک ریاضی دان ایتالیایی به نام جووانی دمیزیانی (به ایتالیایی: Giovanni Demisiani) که برای یکی از ابزارهای گالیلئو گالیله که در آکادمی دلینچی (به ایتالیایی: Accademia dei Lincei) به نمایش گذاشته شده بود بکار گرفته شد.
اولین مدارک استفاده از تلسکوپ مربوط به تلسکوپ شکستی (به انگلیسی: Refracting Telescope) است که در سال ۱۶۰۸ در هلند پدیدار شد.در آن زمان از عدسی به عنوان عدسی شیئی استفاده می کردند تا یک تصویر بسازد. پیشرفت آن به سه نفر نسبت داده می شود: هانس لیپرشی (به انگلیسی: Hans Lippershey) و زاخاریاس یانسن (به هلندی: Zacharias Janssen) که در میدل بورخ آلمان، عینک ساز بودند، و یک ابزار ساز و کارشناس عدسی ها به نام یاکوب میتیوس (به هلندی: Jacob Metius) از شهر آلکمار. در ماه جون سال ۱۶۰۹ گالیله از ساخته شدنِ تلسکوپِ آلمانی با خبر می شود و تلسکوپ خود را در یک ماه می سازد و در درازای یک سال برای بهبود طراحی آن می کوشد.
این ایده که شیئی(عدسی شیئی|(به انگلیسی: Objective)) یا عنصرِ جمع آور ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تلسکوپ در دانشنامه آزاد پارسی

تِلِسْکوپ (telescope)
تِلِسْکوپ
تِلِسْکوپ
تِلِسْکوپ
تِلِسْکوپ
تِلِسْکوپ
وسیله ای اپتیکی برای نشان دادن تصاویر اجسام کم فروغ و دور، با درشت نمایی. هر نوع ابزار برای گردآوری و کانونی کردن نور و سایر تابش های الکترومغناطیسی را نیز تلسکوپ می نامند. تلسکوپی که دهانه یا روزنۀ بزرگ داشته باشد، جزئیات ظریف تر و اجسام کم فروغ تر را بهتر از تلسکوپی با دهانۀ کوچک مشخص می کند. در تلسکوپ شکستی از عدسی، و در تلسکوپ بازتابی از آینه استفاده می کنند. در نوع سوم یا تلسکوپ کاتادیوپتریک (عدسی ـ آینه ای) ترکیبی از عدسی و آینه به کار می رود.تلسکوپ شکستی. در تلسکوپ شکستی، نور به وسیلۀ عدسی ای، با نام شیئی، در انتهای لوله ای گردآوری می شود و با عدسی چشمی تصویری درشت شده تولید می شود. اختراع تلسکوپ شکستی را به عینک ساز هلندی، هانس لیپرشای، نسبت می دهند (۱۶۰۸). در ۱۶۰۹، گالیله با شنیدن خبر اختراع آن به سرعت نمونه ای از آن را برای خود ساخت و به تولید مجموعه ای از این وسایل پرداخت. از ۱۶۱۰ به بعد، گالیله این وسایل را برای رصدهای اخترشناسی به کار می برد. بزرگ ترین تلسکوپ شکستی جهان در رصدخانۀ یرکیز، واقع در ویلیامز بِی ویسکانسین، قرار دارد و دارای دهانه ای ۱۰۲ سانتی متری است.
تلسکوپ بازتابی. در تلسکوپ بازتابی، نور به کمک آینه ای کاو (مقعر) گردآوری و کانونی می شود. نخستین تلسکوپ بازتابی را آیزاک نیوتون ساخت (ح۱۶۷۰). آینه های بزرگ از عدسی های بزرگ ارزان ترند، و راحت تر نصب می شوند. از این رو، بزرگ ترین تلسکوپ ها از نوع بازتابی اند. بزرگ ترین تلسکوپ بازتابی جهان، با تک آینه ای شش متری، در زیلینچوکسکایای روسیه قرار دارد. تلسکوپ هایی با دهانۀ باز هم بزرگ تر، از ترکیب چندین قطعۀ کوچک تر ساخته می شوند، تلسکوپ کِک در مائونا کیا از این جمله است. در ۱۹۷۹، تلسکوپی چند آینه ای در ماونت هاپکینز، واقع در آریزونای ایالات متحده، نصب شد. این تلسکوپ در واقع شامل شش آینه با دهانۀ۱.۸متری بود که در مجموع همانند تک آینه ای به قطر۴.۵ متر عمل می کردند. در ۱۹۹۶، این شش آینه جای خود را به تک آینه ای ۶.۵متری دادند. تلسکوپ های اشمیت را برای تهیۀ عکس های بزرگ میدان از آسمان به کار می برند. این تلسکوپ ها علاوه بر آینه ای اصلی، عدسی نازکی نیز در مقابل لوله دارند که میدان دید را افزایش م ...

تلسکوپ در جدول کلمات

تلسکوپ فضایی معروف
هابل

معنی کلمه تلسکوپ به عربی

تلسکوپ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نازنین زهرا
آسمان یاب
کیانا
سپهر نگر
خدیجه
آسمان نما
مهرداد
سپهر نما
شاهین
دورنگر
عبدالرحمن
كيهان بين
سیدحسین اخوان بهابادی
[telescope]
tele:تله؛ پیشوند ی به معنای دور یا با فاصله
scope :اسکوپ؛ پسوندی به معنای نما یابین.
ایرزاد
تلسکوپ
سپهربین ، فَرابین ، دوربین ، ستاره بین
Giti.sh
دوربین بسیار بزرگ دارای یک یا چند عدسی و آیینۀ مقعر که و با آن اجسام دور و ستارگان را می بینند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تلسکوپ ارزان   • تلسکوپ دیجی کالا   • تلسکوپ دانش آموزی   • انواع تلسکوپ   • تلسکوپ دست دوم   • تلسکوپ چیست   • راهنمای خرید تلسکوپ   • ساخت تلسکوپ   • معنی تلسکوپ   • مفهوم تلسکوپ   • تعریف تلسکوپ   • معرفی تلسکوپ   • تلسکوپ یعنی چی   • تلسکوپ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تلسکوپ

کلمه : تلسکوپ
اشتباه تایپی : jgs;,~
آوا : teleskop
نقش : اسم
عکس تلسکوپ : در گوگل

آیا معنی تلسکوپ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )