برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1461 100 1

تقویت

/taqviyat/

مترادف تقویت: استحکام، استوارسازی، پشتیبانی، تحکیم تشدید، تشیید، نیرودهی، نیرومندی، تایید، ترهیب

متضاد تقویت: تضعیف، شقی

برابر پارسی: نیرودادن، توانایی دادن، نیرومند ساختن، توان بخشی، نیرو بخشی، نیروافزایی، نیروبخشی

معنی تقویت در لغت نامه دهخدا

تقویت. [ ت َ وِ ی َ ] (ع مص ) تقویه. استواری و زورآوری و قوت و استحکام و پشتی و یاری و امداد و اعتماد و تسلی و دلاسایی. (ناظم الاطباء). نیرومند کردن. نیرو دادن. نیرو بخشیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). توانایی دادن و توانا کردن :
بی تربیت طبیب رنجورم
بی تقویت علاج بیمارم.
مسعودسعد.
جان را و مغز را ز گل و باده قوتست
شاید کنون که تقویت مغز وجان کنی.
مسعودسعد.
آنچه ملک عادل انوشیروان کسری بن قباد را سعادت ذات... و تقویت مظلومان... حاصل است می بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. (کلیله و دمنه ).
خاقانیا به تقویت دوست دل مبند
وز غصه ٔ نکایت دشمن جگر مسوز.
خاقانی.
مسلمان به صدق آمین بگوئید
که آمین تقویت باشد دعا را.
سعدی.
رجوع به تقویة و ترکیبهای این کلمه شود.

تقویة. [ ت َ ی َ ] (ع مص ) نیرومند کردن. (تاج المصادربیهقی ) (دهار). توانایی دادن و توانا کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نیرو دادن و توانا کردن. (آنندراج ). ضد تضعیف. (اقرب الموارد). تقویت و رجوع به تقویت شود. || و یقال : هو یقوی بذلک ؛ ای یُرمی به. (اقرب الموارد). یعنی او متهم است بدان و دشنام داده میشود به آن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی تقویت به فارسی

تقویت
قوه دادن، نیرودادن، توانایی، نیرومندساختن
۱ - ( مصدر ) نیرو دادن بنیرو کردن نیرومند ساختن نیرومند گردانیدن قوه دادن . ۲ - ( اسم ) نیرومندی .
[reinforcement] [روان شناسی] 1. فرایندی در شرطی سازی کنشگر که در آن بسامد یا احتمال وقوع یک پاسخ با یک محرک مشخص نسبت مستقیم دارد 2. در شرطی سازی کلاسیک، حضور محرک غیرشرطی پس از محرک شرطی
[accidental reinforcement, incidental reinforcement] [روان شناسی] تقویت پاسخ از طریق محرکی ناخواسته و برنامه ریزی نشده
[cruising boost] [حمل ونقل هوایی] فرایندی در موتورهای پیستونی که در آن برای کارکرد پیوسته در پروازهای طولانی یا مصرف سوخت کمتر از سوخت رقیق استفاده می کنند
[continuous reinforcement, continuous reinforcement schedule, continuous schedule of reinforcement] [روان شناسی] در شرطی سازی کنشگر، هر الگوی تقویتی که در آن هر پاسخ صحیح تقویت می شود
نیرومند داشتن
[binaural amplification] [شنوایی شناسی] استفاده از سمعک در هر دو گوش
[partial reinforcement, intermittent reinforcement] [روان شناسی] در شرطی سازی کنشگر، هر الگوی تقویت کننده ای که پیوسته نباشد خواه دوره ای باشد خواه نادوره ای
[space force enhancement] [علوم نظامی] عملیات پشتیبانی رزمی برای بهبود کارایی نیروهای نظامی و نیز پشتیبانی از سایر نیروهای اطلاعاتی و افراد غیرنظامی و کاربران تجاری
...

معنی تقویت در فرهنگ معین

تقویت
(تَ یَ) [ ع . تقویة ] (مص م .) نیرو دادن .

معنی تقویت در فرهنگ فارسی عمید

تقویت
قوه دادن، نیرو دادن، توانایی دادن، توانا کردن، نیرومند ساختن.

تقویت در دانشنامه اسلامی

تقویت اراده، آن قدر مهم است که گفته شده، خواستن، توانستن است، یعنی این که اگر کسی علاقمند به انجام کاری باشد در مقابل سختی ها و مشقت های آن مقاومت می کند.
خواستن و همّت و اراده، آن قدر مهم است که گفته شده، خواستن، توانستن است، یعنی این که اگر کسی علاقمند به انجام کاری باشد در مقابل سختی ها و مشقت های آن مقاومت می کند، پس گویا که از همین الان به مقصد و مقصودش رسیده است. یا در اشعار می خوانیم:همّت بلند دار که مردان روزگار از همّت بلند به جائی رسیده اندهمّت اگر سلسله جنبان شود مور تواند که سلیمان شود.
نقش همّت و اراده در زندگی
هر کس به جائی رسیده (چه مقامات معنوی، چه مادی) از شاهرا همّت و اراده قوی رسیده است. دانشمندان، ره آوردهای علمی خود را نتیجه نیروی اراده می دانند. مرتاض های هندی که به قدرت های عجیبی دست یافته اند و در مکتب یوگائیسم در ورزش، آثار چشم گیر داشته اند و صاحبان کرامت که به مقامات والای معنوی و انسانی رسیده اند همه و همه اهمیت آن را گوشزد کرده اند، هر چند که در مسیر حرکت و مقصد و هدف با هم تفاوت دارند.امروزه روان شناسان برای این که بیماری روانی را از چنگ بیماری هایی مثل پریشانی فکر، وسوسه، عدم تمرکز فکر و توجه، ضعف حافظه، افسردگی، کینه، غم و...نجات دهند، سعی دارند نیروی اراده و همّت را در آن ها تقویت نمایند. خودسازی و جهاد با نفس که جهاد اکبر معرفی شده است، در پرتو نیروی اراده حاصل می گردد. در میدان جهاد و رزم حقیقت، شجاعت همان اراده و همّت پولادین است. با این حال انسان عاقل همّت خود را صرف آخرت می کند تا هم در دنیا و هم در آخرت به لذت و کمال مطلوب و پایدار برسد.داشتن اراده قوی در تمامی مراحل زندگی نقشی اساسی در تعیین سرنوشت، هویت یابی و کمال و سعادت انسان دارد، روان شناسان معتقدند که اراده مظهر شخصیت انسان است. اگر فردی اراده قوی داشته باشد، شخصیت او در نظر دیگران شخصیت استوار و شکست ناپذیر بوده و در تحولات و طوفان های زندگی دچار تزلزل و شکست نخواهد شد.
راه کارهای تقویت اراده
برای این که بتوانید اراده قوی داشته باشید و برنامه هائی را که مد نظر دارید به اجرا در آورید، برنامه ای که در ذیل معرفی می شود اجرا نمایید:
← شناخت توانی ها
...
...

تقویت در دانشنامه آزاد پارسی

تَقْویت (Reinforcement)
فرآیندی که احتمال بروز پاسخی معیّن را، پس از محرک هایی معیّن، افزایش می دهد. اگر این فن برای اهداف مثبت، مثلاً بهبود رفتار یا یادگیری، به کار رود ممکن است کاملاً موفقیت آمیز باشد. اگر برای اهداف منفی، مثلاً کودک آزاری، به کار رود ممکن است نتایج، به دریافت کننده آسیب عاطفی برساند. تقویت در صورت کاربرد مناسب ممکن است تعدیل کنندۀ رفتار و محرک یادگیری باشد. مثلاً، اگر آزمودنی تکلیفی را به طور رضایت بخش به انجام برساند، به او پاداش یا تقویت مثبت داده می شود و اگر تکلیف رضایت بخش نباشد، نه تشویق می شود و نه تنبیه؛ این فن تقویت منفی نامیده می شود و آزمودنی را تشویق می کند تا برای به انجام رساندن موفقیت آمیز تکلیف دوباره تلاش کند. بی اف اسکینر، روان شناس امریکایی، در این زمینه بیشترین تحقیق را کرده است. به عقیدۀ او تقویت، الگویی رفتاری است که ممکن است با پیامدهای منفی یا مثبت سبب ایجاد اعمالی شود که به الگوی مطلوب نزدیک یا مطابق آن باشد. در این نظریه، بر عوامل فیزیولوژیک یا هیجانی تأکید چندانی نشده است. اسکینر در پیش بینی و کنترل رفتار در زمینه های کاربردی، مانند دستورات برنامه ریزی شده که پایۀ روان شناسی تجربی است، نظریۀ تقویت را اساس کار خود قرار داد.

تقویت در جدول کلمات

تقویت امواج رادیویی
رله
تقویت خاک
کود
تقویت رادیویی
رله
تقویت موج
رله
تقویت کننده
مقوی
تقویت کننده | نیروبخش
مقوی
تقویت کننده و قوام دهنده
مقوم
نوعی زراعت که در آن همه مراحل تقویت زمین | کاشت و برداشت با استفاده از نهاده های طبیعی باشد
کشاورزی زیستی
وسیله تقویت رشد گیاه
کود
وسیله تقویت صوت
بلندگو

معنی تقویت به انگلیسی

abetment (اسم)
فتنه انگیزی ، تشویق ، تقویت
reinforcement (اسم)
تقویت
amplification (اسم)
تقویت ، تشدید ، افزایش ، بسط ، توسعه
support (اسم)
پشت ، تقویت ، پا ، کمک ، طرفداری ، تایید ، پشت گرمی ، تکیه گاه ، پشتیبانی ، متکا ، پشت بند ، ملاک ، تکیه ، نگاهداری ، اتکاء ، پشتیبان زیر برد ، زیر بری
consolidation (اسم)
تقویت ، اتحاد ، ترکیب ، تثبیت ، تحکیم ، قوام
augmentation (اسم)
تقویت ، تشدید ، افزایش ، اضافه
alimentation (اسم)
تقویت ، غذا ، تغذیه
nutrition (اسم)
تقویت ، قوت ، غذا ، تغذیه ، خوراک ، قوت گیری
fuel (اسم)
تقویت ، سوخت
revival (اسم)
تقویت ، تجدید ، تمدید ، احیا ، استقرار مجدد
fortification (اسم)
تقویت ، استحکام ، بارو ، سنگر بندی
furtherance (اسم)
تقویت ، پیشرفت ، کمک ، تهیه وسایل
invigoration (اسم)
تقویت ، مستحکم سازی

معنی کلمه تقویت به عربی

تقویت
احياء , تحصين , تغذية , تکبير , حرض , دعم , وقود
تدعيم العلاقات ، تعزيز العلاقات
تعزيز التعاون
اجتماع , ادمج , ايد , تحمل (فعل ماض) , حصن , شجع , لحم البقر
ضخم
مضخم , مقوي
مکسب

تقویت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرمهدی
این واژه اربی است و پارسی آن اینهاست:
یوجین yujin (اوستایی)
یوگِت yuget (اوستایی: یَئُگِت yaoget)
سمانه
محکم، استحکام
نیازعلی شمس
برافزایی،فزون سازی
جمشید احمدی
زورافزونی/تاب افزونی
غفار
فراکنش،فزون گشت
علی باقری
تقویت ( Gusset ) : م[ قطعات دوچرخه ] حل اتصال پیشانی با لوله زیرین دوچرخه به دلیل اینکه ضربات بیشتری به آن نقطه وارد می شود باید تقویت گردد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تقویت جنسیی زنان   • تقویت کمر مرد   • تقویت آلات تناسلی مرد   • تقویت نعوظ در مردان   • تقویت قوای جسمی   • تقویت زود انزالی   • تقویت جنسیی مردان   • تقویت قوای جسمانی بدن   • معنی تقویت   • مفهوم تقویت   • تعریف تقویت   • معرفی تقویت   • تقویت چیست   • تقویت یعنی چی   • تقویت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تقویت
کلمه : تقویت
اشتباه تایپی : jr,dj
آوا : taqviyat
نقش : اسم
عکس تقویت : در گوگل

آیا معنی تقویت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران