برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

تقطیع کردن

معنی تقطیع کردن در لغت نامه دهخدا

تقطیع کردن. [ ت َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) قطع کردن. بریدن. دفع کردن : و بعضی [ داروها ] خلط غلیظ را تقطیع کند و رقیق کند، خاصه آنچه در سینه و شش بود. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). || (اصطلاح عروض ) برای یافتن بحر شعری ، آنرا به اجزاء تقسیم کردن. تجزیه کردن شعری به اجزاء عروض. به اجزا جدا کردن شعری و مقابل کردن آن با میزانی که در دست است. رجوع به تقطیع شود.

معنی تقطیع کردن به فارسی

تقطیع کردن
( مصدر ) ۱ - پاره پاره ساختن . ۲ - تجزیه کردن مصراع ( شعر ) با جزا و ارکان عروضی .

تقطیع کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آیت
دلت معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته ات به دوستدار نگه دارد
ام البنین
خط عروضی
فاطمه
مپندار این شعله افسرده گردد که بعد از من افروزد از مدفن من
منوره
ای که برمرکب تازنده سواری هشدار که خرخارکش مسکین درآب وگل است
فاطمه
سه پایه
فاطمه
سه پایه
ارتباط
زهرا
من نه آن صورت پرستم کز تمنای تو مستم
هوش من دانی که برده است آن که صورت می نگارد
روزیتا
تقطیع بیت معنی زندگی و روضه ی ارم/جز طرف جویبار و می خوش گوار چیست
تینا
گر دلی داری به دلبندی بده /ضایع آن کشور که سلطانیش نیست
فرزاد
خدا را بر آن بنده بخشایش است
سودا
من به زبان اشک خود می دهمت سلا و تو بر سر آتش دلم همچو زبانه میروی
فاضل
پالان نبرید خر همینجاست
از پنجره نه ، در همیجاست
زهرا
تعلق حجابست و بی حاصلی چو پیوند ها بگسلی واصلی
زهرا
اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم
جواب تلخ میزیبد لب تلخ شکر خا را
زهرا
دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی
تو از این چه سود داری که نمیکنی مدارا
ریحان
شمع پیشت روشنایی نزدِ آتش می نماید
گُل به دستت خوبرویی پیشِ یوسف می فروشد
رویا
خورشید که در اوج فلک خانه ی اوست همسایه ی دیوار به دیوار شماست
نازی
ماکه افتنده تر از پرتو ماه آمده ایم....کس چه داند که چه سان این همه راه آمده ایم
نفس
ج)دانی که نوش داروی سهراب کی رسید/آن گه که او ز کالبدی بیشتر نداشت
نسترن
گشت از برق تو ظاهر نور ایمان ای قلم
فرنام
به علی شناختم من یه خدا قسم خدا را
راضیه
انصاف نبود آن رخ دلبند نهان کرد

زیرا که نه روی است کز او صبر توان کرد
.
بگیر ای جوان دست درویش پیر
نه خودرابیفکن که دستم بگیر
رویا بیات
بزن زخم این مرهم عاشق است.
که بی زخم مردن غم عاشق است
فففف
بیا به خانه الاله ها سری بزنیم/ز داغ دل خودحرف دیگری بزنیم
مهسا
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند
اشکان
ده روزه مهرگردون افسانه است افسون/نیکی به جای یاران
مقدم
ای درخت معرفت جز شک وحیرت نیست بارت
یاکع من باری ندیدم بر شاخسارت
مرتضی
درمیان تکاپوی ذهنم
محمد
عجب گر نقش بندی های صبر ما درست
که عشق این طرح بی پرگار، بی اندازه می ریزد
فاطمه
عجب گر نقش‌بندی‌های صبر ما درست آید
که عشق این طرح بی‌پرگار، بی‌اندازه می‌ریزد
مهدیه
اکنون که گل سعادتت پر بار است دست تو ز جام می چرا بیکار است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تقطیع هجایی شعر   • نرم افزار وزن شعر   • تقطیع شعر آنلاین   • تقطیع در شعر سپید   • تقطیع هجایی غزلیات حافظ   • شعر تقطیع شده   • تقطیع اشعار   • تقطیع اشعار سعدی   • معنی تقطیع کردن   • مفهوم تقطیع کردن   • تعریف تقطیع کردن   • معرفی تقطیع کردن   • تقطیع کردن چیست   • تقطیع کردن یعنی چی   • تقطیع کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تقطیع کردن

کلمه : تقطیع کردن
اشتباه تایپی : jrxdu ;vnk
عکس تقطیع کردن : در گوگل

آیا معنی تقطیع کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )