برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1386 100 1

تقسیم کننده

معنی تقسیم کننده به انگلیسی

denominator (اسم)
مخرج ، تقسیم کننده ، مقسوم علیه ، برخه نام ، مشتق کننده
divider (اسم)
تقسیم کننده ، جدا کننده ، مقسم ، تقسیم کننده، بخش کننده
divisive (صفت)
تقسیم کننده ، تفرقه انداز

تقسیم کننده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

3000
مُقَسَّم
(عربی)
علی دوستی نوگورانی
قاسم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تقسیم کننده   • مفهوم تقسیم کننده   • تعریف تقسیم کننده   • معرفی تقسیم کننده   • تقسیم کننده چیست   • تقسیم کننده یعنی چی   • تقسیم کننده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تقسیم کننده
کلمه : تقسیم کننده
اشتباه تایپی : jrsdl ;kkni
عکس تقسیم کننده : در گوگل

آیا معنی تقسیم کننده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )