برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

تفحص

/tafahhos/

مترادف تفحص: استفسار، بازجست، بررسی، پی جویی، تجسس، تحقیق، تفتیش، جستار، جست وجو، کاوش، کندوکاو، وارسی، پژوهیدن، جست وجوکردن، کاویدن، کندوکاو کردن، گشایش یافتن دل، خاطر، گشایش

برابر پارسی: پیکاوی، جستجو، کندوکاو

معنی تفحص در لغت نامه دهخدا

تفحص. [ ت َ ف َح ْ ح ُ ](ع مص ) واپژوهیدن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (دهار) (مجمل اللغة). پژوهش. (صحاح الفرس ). بازکاویدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). کاویدن. (غیاث اللغات ). وارسی و جستجو کردن. (از اقرب الموارد) : و تفحص احوال و عادات و اخلاق خویش را بدو مفوض کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 99). و تفحص کردند جمله ٔ خردمندان مملکت را. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 102). شیر... روی به تفحص حال... او آورد. (کلیه و دمنه ).
تو کز تفحص عنقا غبار خواهی شد
چرا غزال قناعت نمیکنی تسخیر.
خاقانی.
سبب تردد لشکر و تفحص از مواضع غلات و اقوات و تاراج کردن آن بی عوضی و ثمنی. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 269). از حال ایلک خان و برادرش طغانخان تجسس و تفحص فرمود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ایضاً ص 331). کسان به تفحص حال او برانگیخت. (گلستان ).

معنی تفحص به فارسی

تفحص
جستجوکردن، کاوش کردن، تحقیق کردن درباره امری
۱ -( مصدر ) بررسیدن باز جست کردن تجسس کردن . ۲ -( اسم ) کاوش بررسی جستجو . جمع : تفحصات .
( مصدر ) کاوش کردن جستجو کردن بررسی کردن .
در حال جستجو

معنی تفحص در فرهنگ معین

تفحص
(تَ فَ حُّ) [ ع . ] (مص م .) جستجو کردن ، تحقیق کردن .

معنی تفحص در فرهنگ فارسی عمید

تفحص
جستجو کردن، کاوش کردن، تحقیق کردن دربارۀ امری یا چیزی.

تفحص در جدول کلمات

تفحص
کاوش
تفحص و تجسس
کندوکاو
تفحص و جستجو
کندوکاو
تفحص و کاوش
جستجو
تفحص کننده
کنجکاو
پیگیر و تفحص کننده
کنجکاو

معنی تفحص به انگلیسی

probing (اسم)
کاوش ، تفحص
research (اسم)
کاوش ، تحقیق ، تفحص ، جستجو ، تجسس ، پژوهش ، تتبع
disquisition (اسم)
مقاله ، تحقیق ، تفحص ، جستجو

معنی کلمه تفحص به عربی

تفحص
استقصاء
صيد , غطس

تفحص را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
میشه بررسی
حمیدرضا دادگر_فریمان
استفسار، بازجست، بررسی، پی جویی، تجسس، تحقیق، تفتیش، جستار، جست وجو، کاوش، کندوکاو، وارسی، پژوهیدن، جست وجوکردن، کاویدن، کندوکاو کردن، گشایش یافتن دل، خاطر، گشایش
علی
معاینه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تفحص   • معنى تفحص   • تفحص یعنی چه   • تفحص شهدای غواص   • تفحص چیست   • سایت تفحص شهدا   • فیلم تفحص شهدا   • شهدای سالم تفحص شده   • مفهوم تفحص   • تعریف تفحص   • معرفی تفحص   • تفحص یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی تفحص

کلمه : تفحص
اشتباه تایپی : jtpw
آوا : tafahhos
نقش : اسم
عکس تفحص : در گوگل

آیا معنی تفحص مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )