برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1706 100 1
شبکه مترجمین ایران

تفاخر آوردن

معنی تفاخر آوردن در لغت نامه دهخدا

تفاخر آوردن. [ ت َ خ ُ وَ دَ ] (مص مرکب ) مباهات نمودن. تفاخر کردن. نازیدن :
مجدالدین افتخار اسلام
کاسلام بدو تفاخر آورد.
خاقانی.
بمردی کمر بر میان آورد
تفاخر به نسل کیان آورد.
نظامی.

تفاخر آوردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تفاخر آوردن   • مفهوم تفاخر آوردن   • تعریف تفاخر آوردن   • معرفی تفاخر آوردن   • تفاخر آوردن چیست   • تفاخر آوردن یعنی چی   • تفاخر آوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تفاخر آوردن

کلمه : تفاخر آوردن
اشتباه تایپی : jthov H,vnk
عکس تفاخر آوردن : در گوگل

آیا معنی تفاخر آوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )