برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

تعرض

/ta'arroz/

مترادف تعرض: اعتراض، پرخاش، تجاوز، تعدی، تهاجم، حمله، درازدستی، دست اندازی، شکایت، شکوه، عتاب، تخالف، هجوم، روی برگردانیدن، دست درازی کردن

برابر پارسی: پرخاش، دست درازی کردن، آفند، درازدستی، دست درازی

معنی تعرض در لغت نامه دهخدا

تعرض. [ ت َ ع َرْ رُ ] (ع مص ) پیش آمدن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (دهار). پیش آمدن و در پی کسی شدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). پیش آمدن کسی را و به چیزی در پرداختن. (غیاث اللغات ). پیش آمدن کسی را. (آنندراج ). پیش آمدن و طلب کردن. (از اقرب الموارد). || چپ و راست رفتن شتر بر کوه از دشواری راه. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || کژ گردیدن. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || کرانه و ناحیه ظاهر نمودن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). فرمان بردن اسب که در بند بود، راننده ٔ خویشتن را. || تباهی در شدن بچیزی. || عراضه از همسفران خواستن. || طلب معرفت نمودن و متصدی آن شدن. (از اقرب الموارد). ممانعت و زبردستی و جور و ظلم و ستم و دست درازی و زیان و نقصان. (از ناظم الاطباء). || مزاحمت. (ناظم الاطباء) : آورده اند که در آبگیری از راه ، دور و از گذریان و تعرض ایشان مصون ، سه ماهی بودند. (کلیله و دمنه ). اگر تعرض خویش از ما زایل کنی هر روز موظف یکی شکار... بمطبخ ملک فرستیم. (کلیله و دمنه ). || اعتراض و مخالفت. (ناظم الاطباء). ملامت. نکوهش :
اگر هشیار اگر مخمور باشی
چنان زی کز تعرض دور باشی.
نظامی.
گفتم زبان تعرض مصلحت آن است که کوتاه کنی که مرا کرامت این شخص ظاهر شد. (گلستان ). یاران ارادت من در حق اوخلاف عادت دیدند و بر خفت عقل من حمل کردند. یکی زان میان زبان تعرض دراز کرد و ملامت کردن آغاز. (گلستان ). || روی آوردن. تصدی. پرداختن به... : خردمندان... از جنگ عزلت گرفته اند و از... تعرض مخاطره... تجنب واجب دیده. (کلیله و دمنه ). حال بگفت ، روی از توقع او در هم کشید و تعرض سؤال از اهل ادب در نظرش قبیح و ناپسند آمد. (گلستان ).

معنی تعرض به فارسی

تعرض
متعرض شدن، دست درازی کردن، پرخاش کردن
۱ -( مصدر ) بامری پرداختن.۲ - دست درازی کردن . ۳ - پرخاش کردن عتاب کردن . ۴ - روی برگردانیدن از . ۵ - ( اسم ) دست درازی . ۶ - عتاب مخالفت . جمع : تعرضات .
( مصدر ) ۱ - بکار پرداختن.۲ - دست درازی کردن . ۳ - پرخاش کردن عتاب کردن . ۴ - روی برگردایندن از .

معنی تعرض در فرهنگ معین

تعرض
(تَ عَ رُّ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - به کاری پرداختن . ۲ - دست درازی کردن .

معنی تعرض در فرهنگ فارسی عمید

تعرض
۱. حمله کردن.
۲. دست درازی کردن.
۳. [قدیمی] به امری یا کاری پرداختن.
۴. [قدیمی] متعرض شدن.

تعرض در دانشنامه اسلامی

تعرض
معنی تُعْرِضْ: که اعراض کني-که رو بگرداني
معنی مُحْصَنَاتِ: زنان شوهر دار- زنان با عفت (اصلش ازاحصان به معنی منع است و قلعه را هم از این جهت حصن می گویند چون از ورود اغیار منع و جلوگیری می کند و زن شوهر دار هم از این جهت محصنة گفته می شود چون شوهرش او را از تعرض دیگران حفظ می کند.در مورد زنان در سه مورد به كا...
معنی لَا يُؤْذَيْنَ: آن زنان آزار داده نمي شوند (قبل از اسلام نیز مرسوم بوده که زنان روسری می پوشیدند ولی پایین آن را پشت سر می انداختند درعبارت "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَ ٰلِکَ أَدْنَیٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ" به زنان مؤمن می گوید که طرز روسر...
معنی يُعْرَفْنَ: که شناخته شوند (عبارت "ذَ ٰلِکَ أَدْنَیٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ " يعني :اين [پوشش] به اينكه [به عفت و پاكدامنی] شناخته شوند نزديكتر است، و در نتيجه [از سوی مردم بیتقوا] مورد آزار قرار نخواهند گرفت.قبل از اسلام نیز مرسوم بوده که زنان روسری می...
معنی يُدْنِينَ: جلو بکشند - پیش بکشند (در عبارت "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ " منظور از پیش کشیدن روسری و سر اندازهایشان ، اين است که آن را طوري بپوشند که زير گلو و سينههايشان در انظار نامحرمان پيدا نباشد.چون قبل از اسلام نیز مرسوم بوده که زنان روسری م...
ریشه کلمه:
عرض‌ (۷۸ بار)
جبرئیل، واژه ای عجمی غیر عربی، معرب و به معنای بنده خدا و نام فرشته حامل وحی است. هجوم تبهکاران قوم لوط به طرف جبرئیل و فرشتگان میهمان لوط -علیه السلام- به قصد تعدی به آنان در سوره هود آمده است.
در آیه ۷۷تا ۷۹ سوره هود هجوم تبهکاران قوم لوط به طرف جبرئیل و فرشتگان میهمان لوط - علیه السلام- به قصد تعدی به آنان اشاره شده است :و لما جاءت رسلنا لوطـا سیء بهم و ضاق بهم ذرعـا و قال هـذا یوم عصیب• و جاءه قومه الیه و من قبل کانوا یعملون السیـات قال یـقوم هـؤلاء بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله و لا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید• قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق ...

تعرض در دانشنامه ویکی پدیا

تعرض
تعرض (به انگلیسی: Assault) بر اساس تعریف کامن لا (قانون مصوب سال ۱۰۶۶ میلادی در انگلستان) به عملی گفته می شود که باعث هراس فردی از آسیب قریب الوقوع یا حمله به فرد مورد نظر می شود.
ویکی پدیا انگلیسی
عکس تعرض
«تعرض» (انگلیسی: Assault (film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به فرانک فینلی، فردی جونز، و لسلی-آنه داون اشاره کرد.
تعرض بر اساس تعریف کامن لا (قانون مصوب سال ۱۰۶۶ میلادی در انگلستان) (به انگلیسی: Assault) به عملی گفته می شود که باعث هراس فردی از آسیب قرب الوقوع یا حمله به فرد مورد نظر می شود.
معاهده عدم تعرض به معاهده بین دو یا چند کشور گفته می شود که در آن طرفین معاهده متعهد می شود در عملیات های نظامی علیه یکدیگر شرکت نکنند. لیدز و دیگران (۲۰۰۲) بین مفاهیم معاهدهٔ عدم تجاوز و معاهدهٔ بی طرفی تفاوت قائل شده اند و می گویند که در پیمان عدم تجاوز به این معنا است که امضا کنندگان به همدیگر حمله نخواهند کرد ولی در معاهدهٔ بی طرفی طرفین هیچ اقدام منفی یا حمایتی از نقض منافع طرف دیگر نخواهند کرد.
این معاهدات در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بسیار معمول بودند ولی بعد از جنگ جهانی دوم استفاده از آن ها کاهش یافت. نمونهٔ این معاهدات قرارداد مولوتوف-روبین تروپ است که در سال ۱۹۳۹ بین شوروی و آلمان نازی امضا شد و در سال ۱۹۴۱ با حملهٔ آلمان به شوروی در عملیات بارباروسا زیر پا گذاشته شد. بنابر پژوهش ها، احتمال اینکه قدرت های بزرگ جهانی علیه کشورهایی که با آن ها قرارداد عدم تجاوز دارند اقدام نظامی انجام بدهند از احتمال عملیات نظامی علیه کشورهایی که با آن هیچ اتحادی ندارند بیشتر است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی تعرض به انگلیسی

attack (اسم)
حمله ، تجاوز ، یورش ، تعرض ، تاخت ، تاخت و تاز ، تکش ، اصابت یا نزول ناخوشی
offensive (اسم)
حمله ، یورش ، تعرض
disturbance (اسم)
پریشانی ، ناراحتی ، اشوب ، تعرض ، اختلال ، مزاحمت
harassment (اسم)
اذیت ، ازار ، تعرض ، ستوه ، بستوه اوری
invasion (اسم)
استیلاء ، تعرض ، تاخت و تاز ، تهاجم ، هجوم
remonstrance (اسم)
اعتراض ، تعرض ، سرزنش ، نکوهش

معنی کلمه تعرض به عربی

تعرض
غزو

تعرض را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدسینا‌صفایی‌پارسا
درگیری _ نزاع
رضارستمی
تعرض یعنی ضرر و زیان وارد شده به کسی را گویند
مرتضی
حمله ی زبانی یا غیر زبانی به کسی همراه با اهانت
نیکی
حالتی از اعتراض به خود گرفتن
نسرین مغیثی
به میدان آمدن
نسرین مغیثی
کشیده شدن به پرتگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تعرض   • معنی لغوی تعرض   • تعرض چیست   • تعرض به دختر   • تعرض به شهره   • ۱۸+   • تعرض به زنان   • عکس+۱۸   • مفهوم تعرض   • تعریف تعرض   • معرفی تعرض   • تعرض یعنی چی   • تعرض یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تعرض

کلمه : تعرض
اشتباه تایپی : juvq
آوا : ta'arroz
نقش : اسم
عکس تعرض : در گوگل

آیا معنی تعرض مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )