برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

تعبیر

/ta'bir/

مترادف تعبیر: بیان، تاویل، تبیین، تفسیر، شرح، اصطلاح، ترکیب، تمثیل، نقل، خواب گزاری، تلقی، عبارت، بیان کردن، تاویل کردن، تفسیر کردن، شرح دادن

برابر پارسی: بازگویی، خواب گذاری، گزارش

معنی تعبیر در لغت نامه دهخدا

تعبیر. [ ت َ ] (ع مص ) بیان کردن خواب را و آگاه کردن از انجام کار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بیان کردن وبیان نمودن معنی خواب و به لفظ کردن و نهادن و راندن و رفتن و زدن مستعمل. (غیاث اللغات ). بیان خواب کردن و خبر دادن از مراد آن. (آنندراج ). خواب گزاردن. (دهار). خواب گزاری کردن. (نفایس الفنون ). ظاهر کردن معنای حقیقی رؤیاهای فوق الطبیعة. (سفر پیدایش 41 کتاب دانیال 2:3) (قاموس کتاب مقدس ). || علم تعبیر رؤیا، علمی است که از آن مناسبت بین تخیلات نفسانی و امور غیبی شناخته شود تا از نخستین به دومین انتقال یابند و بدان بر احوال نفسانی در خارج یا بر احوال خارجی در آفاق و منفعت بشری و انذار استدلال کنند بسبب آنچه در خواب دیده شده است. (از کشف الظنون ). و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود :
ببینید گفتا که تعبیر چیست
چه سازیم او را و تدبیر چیست.
فردوسی.
بخواب دیدمی که من به زمین غور بودمی... و ایشان [ طاوس و خروس ] در زیر قبای من همی پریدندی... و تو هر چیز بدانی تعبیر این چیست ؟ (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 108).
پریشان می شوی حال دل عاشق چه میپرسی
نمی داند اجل تعبیر یک خواب پریشانش.
خاقانی.
الوداع ای کعبه کاینک هفته ای در خدمتت
عیش خوابی بوده و تعبیرش احزان آمده.
خاقانی.
همه ٔ حکما از تعبیر آن [ خواب ] فروماندند مگر درویشی. (گلستان ). || تفسیر کردن سخن را. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). معنی را بگونه ٔالفاظ درآوردن. (نفایس الفنون ). تفسیر و تأویل و بیان و توصیف و گزاره و گزارش. (ناظم الاطباء) :
و جده ای بود مرا زنی پارسا و خویشتن دار و قرآن خوان و نبشتن دانست و تفسیر قرآن و تعبیر اخبار پیغامبر صلی اﷲ علیه و اله و سلم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 106). کما شاهد فی الالواح العالیه صریحاً فلایحتاج الی تأویل و تعبیر. (حکمت اشراق ص 237). || سخن از کسی یا از دل خود گفتن. || نمودن آنچه در دل باشد. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || استفسار نمودن غیری پس بیان کردن از او. || درگذشتن از آب و درگذرانیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). درگذشتن از آب.(از اقرب الموارد). گذرانیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا) : ...

معنی تعبیر به فارسی

تعبیر
منظورومقصودخودرابعبارتی بیان کردن
۱ -( مصدر ) بعبارت آوردن بسخن آوردن بیان کردن . ۲ - خواب را تفسیر کردن خواب گزاردن . ۳ - شرح دادن . ۴ -( اسم ) بیان عبارت . ۵ - خوابگزاری . جمع : تعبیرات تعابیر .
تعبیر کردن
( صفت ) خوابگزار معبر .
تعبیر نامه خواب نامه
( اسم ) کتاب و رساله ای که در آن تعبیرات خوابها نوشته شود خواب نامه .
کتابی که در آن تعبیر خوابها را نوشته اند
بیان کردن بیان کردن خواب
آنکه مسائل و مطالب را صحیح تعبیر کند یا خوش فال .

معنی تعبیر در فرهنگ معین

تعبیر
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - به عبارتی مقصود خود را بیان کردن . ۲ - خواب را تفسیر کردن .

معنی تعبیر در فرهنگ فارسی عمید

تعبیر
۱. مطلبی را بیان کردن.
۲. منظور و مقصود خود را به عبارتی بیان کردن.
۳. معنی و تفسیر خواب را گفتن.

تعبیر در جدول کلمات

تعبیر کردن سخن یا خواب
عبارت

معنی تعبیر به انگلیسی

explanation (اسم)
شرح ، تصریح ، تفسیر ، بیان ، تعریف ، توضیح ، تعبیر ، توجیه
comment (اسم)
تفسیر ، توضیح ، تعبیر
interpretation (اسم)
شرح ، تفسیر ، بیان ، تعبیر ، ترجمه
phrase (اسم)
تعبیر ، عبارت ، اصطلاح ، کلمه بندی ، سخن موجز
hermeneutics (اسم)
تعبیر ، علم تفسیر

معنی کلمه تعبیر به عربی

تعبیر
تفسير
ضع
مقلوب
قابل للترجمة

تعبیر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس احمدی
برابر پارسی: بیان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعبیر خواب حضرت یوسف   • تعبیر خواب مرده   • تعبیر خواب آنلاین   • تعبیر خواب مو   • تعبیر خواب امام صادق   • تعبیر خواب دندان   • تعبیر خواب ابن سیرین   • تعبیر خواب مار   • معنی تعبیر   • مفهوم تعبیر   • تعریف تعبیر   • معرفی تعبیر   • تعبیر چیست   • تعبیر یعنی چی   • تعبیر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تعبیر

کلمه : تعبیر
اشتباه تایپی : jufdv
آوا : ta'bir
نقش : اسم
عکس تعبیر : در گوگل

آیا معنی تعبیر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )