برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1429 100 1

تطرق

معنی تطرق در لغت نامه دهخدا

تطرق. [ ت َ طَرْ رُ ] (ع مص ) راه کردن و راه یافتن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). || سیر کردن بسوی کسی و رسیدن بدو. || راه خواستن برای امری. (از اقرب الموارد). || عبور کردن از یکدیگر در راه ومزاحم شدن و اذیت کردن. || مسافرت نمودن.منشعب شدن و جدا شدن. (ناظم الاطباء). || شکسته شدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). مقابلی و جدایی و بی قراری و مقابلی الفاظ مترادف. (ناظم الاطباء).

معنی تطرق به فارسی

تطرق
( مصدر ) راه جستن راه یافتن .

معنی تطرق در فرهنگ معین

تطرق
(تَ طَ رُّ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - راهپیمایی کردن . ۲ - راه یافتن .

معنی تطرق در فرهنگ فارسی عمید

تطرق
راه یافتن، راه پیدا کردن به سوی چیزی یا کسی.

تطرق را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الکترون
راه یافتن
متین فردی
تطرق : غارت
از کتاب فرهنگ لغت متعق به چهارصد سال پیش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تطرق   • مفهوم تطرق   • تعریف تطرق   • معرفی تطرق   • تطرق چیست   • تطرق یعنی چی   • تطرق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تطرق
کلمه : تطرق
اشتباه تایپی : jxvr
عکس تطرق : در گوگل

آیا معنی تطرق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )