برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1431 100 1

تزویج

/tazvij/

مترادف تزویج: ازدواج، زناشویی، مزاوجت، نکاح، وصلت ، جفت گرفتن، زناشویی کردن، همسر گرفتن

متضاد تزویج: طلاق، جدایی، طلاق دادن، جدا شدن

معنی تزویج در لغت نامه دهخدا

تزویج. [ ت َ زْ ] (ع مص ) مرد را زن دادن وزن را شوی دادن. (تاج المصادر بیهقی ) (از زوزنی ) (از ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (از دهار) (منتهی الارب ) (از غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). و زوجناهم بحور عین. (قرآن 44 و 52 / 20). || جفت و قرین کردن. (زوزنی ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). چیزی را به چیزی قرین کردن. (از المنجد). فردی را قرین فرد دیگر کردن :
خطبه ٔ تزویج پراکنده کن
دختر خود نامزد بنده کن.
نظامی.
|| در بیت زیر، ظاهراً بمعنی بهم آمیختن ، همبستر شدن :
به پاکی مریم ازتزویج یوسف
به دوری عیسی از پیوند عیشا.
خاقانی.

معنی تزویج به فارسی

تزویج
مردرازن دادن، زن راشوهردادن، همسرگرفتن
۱-( مصدر ) همسر گرفتن جفت گرفتن . ۲- ( اسم ) زنا شویی . جمع : تزویجات.
( مصدر ) ۱- همسر گرفتن جفت گرفتن . ۲- بهمسری دادن .

معنی تزویج در فرهنگ معین

تزویج
(تَ) [ ع . ] (مص م .) همسر گرفتن ، جفت گرفتن .

معنی تزویج در فرهنگ فارسی عمید

تزویج
زناشویی کردن، همسر گرفتن.

تزویج را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد جواد صابری
1 : [تَ زْ] (ع مص) مرد را زن دادن و زن را شوي دادن.
(تاج المصادر بيهقي) (از زوزني) (از ترجمان جرجاني ترتيب عادل بن علي) (از دهار) (منتهي الارب) (از غياث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (متن اللغه) (از اقرب الموارد) (از المنجد).
و زوجناهم بحور عين.
(قرآن 44 و 52 / 20).


2 : جفت و قرين کردن.
(زوزني) (غياث اللغات) (آنندراج) (منتهي الارب) (ناظم الاطباء).
چيزي را به چيزي قرين کردن.
(از المنجد).
فردي را قرين فرد ديگر کردن :
خطبهء تزويج پراکنده کن
دختر خود نامزد بنده کن.
نظامي.3 : در بيت زير، ظاهراً بمعني بهم آميختن، همبستر شدن :
به پاکي مريم از تزويج يوسف
به دوري عيسي از پيوند عيشا.
خاقاني.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تزویج سلف   • تزویج در مدار   • معنی تزویج   • مفهوم تزویج   • تعریف تزویج   • معرفی تزویج   • تزویج چیست   • تزویج یعنی چی   • تزویج یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تزویج
کلمه : تزویج
اشتباه تایپی : jc,d[
آوا : tazvij
نقش : اسم
عکس تزویج : در گوگل

آیا معنی تزویج مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )