تریلیوم

دانشنامه عمومی

تریلیوم ( به انگلیسی: Trillium ) یک سرده از ۴۰ تا ۵۰ نوع گل است که معمولاً در آمریکای شمالی و آسیا می روید. این گل ها از خانواده سوسن ( یا زنبق ) محسوب می شوند و معمولاً ۳ برگ دارند.
چیدن تریلیوم باعث آسیب شدید به این گل شده و مانع گل دادن آن در سالهای أینده می شود. به همین علت چیدن این گل در بسیاری از مناطق حفاظت شده ممنوع است. چیدن تریلیوم سفید در ایالت انتاریو کانادا غیرقانونی محسوب می شود و این گل نماد این ایالت نیز می باشد.
عکس تریلیومعکس تریلیومعکس تریلیومعکس تریلیومعکس تریلیومعکس تریلیوم
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف

دانشنامه آزاد فارسی

تریلیوم (trillium)
گروهی از گیاهان علفی۱ پایا، در نواحی جنگلی، از تیرۀ سوسنی ها۲، جنس Trillium. این گیاهان بومی آسیا و امریکای شمالی اند. سه برگ دارند که به حالت دایره یا پیچه ساقه را دربر گرفته اند. در انتهای ساقه یک گل قرار دارد که دارای سه کاسبرگ۳ سبزرنگ و سه گلبرگ۴ خرمایی یا سفید است. تریلیوم آویزان۵ (T. cernum) در اغلب بخش های نیمۀ شرقی امریکای شمالی می روید.
herbaceous plantsLiliaceaesepalpedalNodding trillium

مترادف ها

snakebite (اسم)
مارگزیدگی، ویسکی، نیش مار، تریلیوم

پیشنهاد کاربران

تریلیوم قرمز یک گل تکی به رنگ بنفش مایل به قرمز تیره است و دارای ۳ برگ پهن و لوزی شکل می باشد. این گل در ماه های آوریل و ژوئن شکوفه داده و در محیطی نیمه آفتابی و در خاکی با زه کشی مناسب و مرطوب رشد می کند. تریلیوم قرمز ( نام علمی: Trillium erectum ) نام یک گونه از سرده تریلیوم است.

بپرس