ترید

/tirid/

معنی انگلیسی:
soak, sop, proth in which pieces of bread have been dipped

لغت نامه دهخدا

ترید. [ ت َ / ت ُ ] ( اِ ) تریت است که ریزه کردن نان باشد در شیر و دوغ و غیره. و آن را به عربی ثرید گویند با تای مثلثه. ( برهان ). تریت. ( ناظم الاطباء ) : هاشم عمرو نام داشت و عبدمناف او را از همه دوستتر داشتی و هاشم او را از پس پدر نام کرد که رسم ترید اندر رفاده او آورد. ( ترجمه طبری بلعمی ). عبدمناف هر مردی راچهارنان و عصاره خوردنی و یک لخت گوشت بدادی و هاشم ترید بیفزود تا نان بیشتر شد و او را بدین سبب هاشم نام کردند لانه ُ هشم الترید. ( ترجمه طبری بلعمی ).
ور به شرع سیدی آگاهی از سر خدای
آب حنا بر ترید و سنگ بر رخسار کو.
سنایی.
بر در آن منعمان چرب دیک
می دوی بهر ترید مرده ریگ.
مولوی.
گفتند اگر میخواهی درد ساکن شود آن سگ را ترید بخوران. ( منتخب لطایف عبید زاکانی ص 166 چاپ برلن ).
کشکبا گرچه غلیظ است تریدش باید
پند ما گوش کن و در عمل آور زنهار.
بسحاق اطعمه.
و رجوع به تریت شود.

ترید. [ ت َ ] ( اِخ ) صاحب تاج العروس آرد: در نسخ چنین است و اکثر لغویان آنرا فروگذاشته اندو آنچه را که شیخ ما بنقل از صاحب قاموس تصحیح کرده این است که کلمه تَرمُد و آن جایگاهی است در دیار بنی اسد... و من میگویم این کلمه در اللسان و نهایه در ثرمد ضبط شده و نام آن در حدیثی هم آمده است که پیامبر به حصین بن نضله نوشت که او را ترمد است و شارحان کلمه را چنین تفسیر کرده اند که موضعی در دیار بنی اسد است و ترمد لغتی در آن است. ( از تاج العروس ).

فرهنگ فارسی

( اسم ) ریزه کردن نان در دوغ شیر آب گوشت و مانند آن .
صاحب تاج العروس آرد : در نسخ چنین است و اکثر لغویان آنرا فرو گذاشته اند و آنچه را که شیخ ما بنقل از صاحب قاموس تصحیح کرده این است که کلمه ترمد و آن جایگاهی است در دیار بنی اسد .

فرهنگ عمید

= تریت

واژه نامه بختیاریکا

تلیت

دانشنامه اسلامی

[ویکی الکتاب] معنی تُرِیدُ: می خواهی
معنی مَا تُرِیدُ: نمی خواهی
ریشه کلمه:
رود (۱۴۸ بار)

مترادف ها

sop (اسم)
ابگوشت، ترید

پیشنهاد کاربران

با درود. یکی دیگر از واژگانِ بیگانه که شوربختانه در میانِ مردمِ ما گسترش پیدا کرده همین واژهٔ ترید است. نخست باید دانست که این واژه از زبانِ ژرمنِ کهن درونِ انگلیسیِ میانه شده و طیِ چند سالِ گذشته میانِ کسانی که در زمینهٔ رمزارزها و بورس کُنشگری دارند بسیار پرکاربرد شده است. اما چَمِ ( معنای ) آن چیست؟
...
[مشاهده متن کامل]

در انگلیسی به فروش، خرید یا جابجایی کالا یا پَرخیزشها ( خدمات ) Trade میگویند که هر دو نقش Noun و Verb را دارد. در عربی به آن تِجارَة و در پارسی به آن بازرگانی یا دادوستد گفته میشود.
#پارسی_را_پاس_بداریم و به بهانهٔ فخرفروشی یا آسودگیِ خود، فوج فوج واژگانِ بیگانه را به درونِ زبانمان نریزیم که پس لرزه های آن دو یا سه دههٔ دیگر نمایان میشود. سپاسگزارم.

تَرید:ریزه ریزه کردن نان. تکه تکه کردن نان درظرف غذا. درگویش گوغری �تِلیت� می گویند .
نمونه:برایش درون پیاله ای ترید درست کند. ( کلیدر ج۷ص۲۰۳۴ )
محمدجعفر نقوی
در ترجمه عربی به فارسی ، ترید به معنای خورد کردن نان در یک غذای آبدار می باشد.
اما در ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترید به معنای معامله می باشد.
ترید، trade به معنی معامله می باشد
trade به معنی معامله می باشد
ترید: ( terid ) : [ اصطلاح چوپانی ] بجای کاه نم استفاده می شود. کلمه در اصل عربی است و به نانی که در خورش خیس شود می گویند.
هوالعلیم
ترید ( تریت ) : تکه تکه کردن ( خردکردن ) نان درآبگوشت یا دوغ یا شیر.

بپرس