برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1550 100 1
شبکه مترجمین ایران

ترکی آذربایجانی

ترکی آذربایجانی در دانشنامه آزاد پارسی

تُرکی آذربایجانی
از زبان های جنوب غربی (اوغوزی) ترکیک در خانواده آلتایی که سخنگویان آن در ناحیۀ آذربایجان و از مرز گیلان تا دربند، آن سوی ارس، و ناحیه ارزنجان در ترکیۀ امروز بدان سخن می گویند. همچنین ترک های ساوه و همدان و قشقایی های ایران و ترکان موصل و کرکوک نیز به این زبان تکلم می کنند. از نظر ساختار زبانی، ترکی در زمرۀ زبان های التصاقی یا پیوندی است، بدین معنا که کلمه دارای بُن ثابت است و با افزودن پسوند به آن واژۀ جدید به دست می آید. از ویژگی های مهم ترکی هماهنگی مصوت هاست که هماهنگی صامت ها را نیز درپی دارد. این هماهنگی یا کامی است که به موجب آن زبان براساس مصوت اول واژه فقط مصوت های پسین یا پیشین تولید می کند، یا لبی که با گسترده بودن هجای اول همۀ مصوت ها گسترده خواهند بود. ترکی حرف تعریف و جنس دستوری ندارد.

ترکی آذربایجانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ترکی آذربایجانی   • مفهوم ترکی آذربایجانی   • تعریف ترکی آذربایجانی   • معرفی ترکی آذربایجانی   • ترکی آذربایجانی چیست   • ترکی آذربایجانی یعنی چی   • ترکی آذربایجانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ترکی آذربایجانی

کلمه : ترکی آذربایجانی
اشتباه تایپی : jv;d Hbvfhd[hkd
عکس ترکی آذربایجانی : در گوگل

آیا معنی ترکی آذربایجانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )