ترغیب کننده


معنی انگلیسی:
encouraging

پیشنهاد کاربران

بپرس