برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان

ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان

معنی ضرب المثل -> ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان
رحم وشفقت نسبت به ظالم، ستم بر مظلوم است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان   • مفهوم ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان   • تعریف ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان   • معرفی ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان   • ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان چیست   • ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان یعنی چی   • ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان

کلمه : ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان
اشتباه تایپی : jvpl fv ~gk' jdc nknhk sjl ;vd f,n fv ',stknhk
عکس ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان : در گوگل

آیا معنی ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم کری بود بر گوسفندان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )