برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1656 100 1
شبکه مترجمین ایران

ترجمه قرآن به فارسی

ترجمه قرآن به فارسی در دانشنامه اسلامی

ترجمه قرآن به فارسی
ترجمه قرآن به فارسی، آغاز ترجمه قرآن به فارسی ، گذشته از ارزش و اهمیت دینی آن ، از جنبه ادبی و تاریخی شایان توجه بسیار است .
در تاریخ ترجمه عربی به فارسی ، هیچ ترجمه ای را نمی توان قاطعانه کهن تر از ترجمه قرآن کریم دانست ، و شیوه هایی که از همان آغازِ ترجمه قرآن به فارسی پی گرفته شد، اندک اندک سنّت و مکتبی پدید آورد که گسترشی شگفت و پایدار داشت .
تاثیر ترجمه قرآن بر واژه های فارسی
ایرانیان به واسطه ترجمه های فارسی قرآن آشنایی گسترده ای با پیام الاهی آن یافتند و بسیاری از واژه های دینی و حِکْمی فارسی نیز با بروز در این ترجمه ها از زوال و فراموشی در امان ماند.
تاثیر ترجمه های فارسی بر ساختار دستور زبان فارسی
با اینحال ، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که ترجمه های فارسی قرآن بر ساختار دستوری زبان فارسی اثر ناخوشایندی نهادند؛ شیوه ترجمه لفظ به لفظ ، که نخستین و رایج ترین شیوه در این ترجمه ها بود، باعث شد که بسیاری از مترجمان عبارات فارسی خود را در قالب جملات عربی درآورند.بسیاری از خوانندگان آن آثار به همان ساختارهای نامأنوس با زبان فارسی خوگرفتند و آن ها را فارسی انگاشتند.این شیوه به ترجمه های غیرقرآنی هم راه یافت و به صورت پدیده زبان شناختی شگفتی در آمد که جلوه آن به کار رفتن انبوهی از واژه ها، اصطلاحات ، ترکیبات و جملات عربی و گرته برداری گسترده از زبان عربی در زبان فارسی بود.
لزوم ترجمه فارسی قرآن کریم
...

ترجمه قرآن به فارسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حنانه
شرح لکم من الدین
محمد جواد آذرگون
فروتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ترجمه قرآن به فارسی   • مفهوم ترجمه قرآن به فارسی   • تعریف ترجمه قرآن به فارسی   • معرفی ترجمه قرآن به فارسی   • ترجمه قرآن به فارسی چیست   • ترجمه قرآن به فارسی یعنی چی   • ترجمه قرآن به فارسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ترجمه قرآن به فارسی

کلمه : ترجمه قرآن به فارسی
اشتباه تایپی : jv[li rvHk fi thvsd
عکس ترجمه قرآن به فارسی : در گوگل

آیا معنی ترجمه قرآن به فارسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )