برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1466 100 1

تذکیه


مترادف تذکیه: ذبح، بسمل کردن، ذبح کردن، کشتن

معنی تذکیه در لغت نامه دهخدا

تذکیة. [ ت َ ی َ ] (ع مص ) تیز کردن آتش. (زوزنی ) (آنندراج ). برافروختن آتش را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). || گلو بریدن. (زوزنی ) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). گلو بریدن گوسپند و جز آن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). || (اصطلاح فقه ) ذبح شرعی است و آن رفتن خون متعارف است از حیوان بسبب قطع اوداج اربعه در حیوانی که او را نفس سانکه بود. رجوع به ذبح شود. || برافروخته شدن آتش جنگ. (المنجد). || کلانسال گردیدن مرد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). کلانسال و تناور گردیدن مرد. (اقرب الموارد) (المنجد).

معنی تذکیه به فارسی

تذکیه
افروختن وتیزکردن
۱-( مصدر ) افروختن ( آتش را ) . ۲- ذبح کردن بسمل کردن . ۳- ( اسم ) افروزش . ۴- ذبح .

معنی تذکیه در فرهنگ فارسی عمید

تذکیه
۱. (فقه) گلوی حیوان حلال گوشت را بریدن.
۲. [قدیمی] افروختن و تیز کردن آتش.

تذکیه در دانشنامه اسلامی

تذکیه
تذکیه به شرایطی که برای پاک و حلال کردن گوشت حیوانات در اسلام قرار داده شده می گویند
تذکیه در حیوان حلال گوشت عبارت است از پاک گردانیدن اجزای حیوان و حلال کردن خوردن گوشت آن، و در حیوان حرام گوشت، پاک گردانیدن اجزای آن. در فقه، بابی مستقل با عنوان «صید و ذباحه» متکفّل احکام تذکیه است. برخی نیز عنوان باب را به جای «صید و ذباحه» خود «تذکیه» قرار داده اند.
احکام تذکیه
احکام مترتّب بر تذکیه یا به لحاظ خود تذکیه- به عنوان فعلی از افعال دارای اثر- است یا به لحاظ حیوان قابل تذکیه یا به لحاظ تذکیه کننده (فاعل تذکیه) و یا به لحاظ آلات تذکیه.تذکیه حیوان، امری مباح و جایز است.
انواع تذکیه حیوانات
گونه های تذکیه عبارت است از: ذبح در غیر شتر، نحر در شتر، شکار در حیوانات وحشی، ماهی و ملخ و تبعیت در جنین که به تبع تذکیه مادر، جنین در رحم نیز مذکی خواهد بود.
آلات تذکیه
...
تذکیه
تَذکیه، اصطلاحی فقهی، به معنای پاک و حلال نمودن حیوان، با کشتن آن به شیوه شرعی است. خوردن گوشت حیوانات حلال گوشت پس از تذکیه، حلال است ولی حیوانات حرام گوشت، پس از تذکیه، تنها اجزای بدن آنها پاک می شود. گونه های مختلف تذکیه حیوانات عبارتند از ذبح شرعی، نحر، شکار و صید.
تذکیه، از اصطلاحات فقهی، به معنای پاک و حلال نمودن حیوانات است که با کشتن حیوان به شیوه مخصوص و شرایط ویژه حاصل می شود. در باب صید و ذباحه از فقه اسلامی درباره «تذکیه» بحث شده است. قرآن کریم در آیه سوم سوره مائده این واژه را به کار برده و ذکر کرده که خوردن گوشت حیواناتی که تذکیه نشدند حرام است. در برخی از روایات، از تذکیه به «ذکاة» نیز تعبیر شده است. به حیوانی که تذکیه شده، «مذکّی»، «ذکِیّ» یا «ذکیّة» می گویند که در برابر مردار و «میته» است.
طبق دستورات دین اسلام، حیواناتی که خون جهنده نداشته باشند نیاز به تذکیه ندارند، همچنین انسان و حیوانات ذاتاً نجس (مانند سگ و خوک) نیز قابل تذکیه نیستند؛ ولی سایر حیوانات را می توان تذکیه نمود. شیوه تذکیه حیوانات، با هم متفاوت است که این شیوه ها عبارتند از ذبح، نحر کردن شتر، شکار حیوانات وحشی و صید ماهی و ملخ. طبق منابع فقهی، در تذکیه م ...


تذکیه در دانشنامه آزاد پارسی

تَذْکیه
در اصطلاح فقه، ذبح، نحر یا صید حیوان به طریق شرعی. تذکیه ماهی نیز به آن است که زنده از آب بیرون آورده شود و در خشکی بمیرد. حیوانی که تذکیه نشده است «میته» خواهد بود. همۀ حیوانات، جز حیوانات نجس العین، مانند سگ و خوک و نیز انسان و حشرات، تذکیه می پذیرند. با تذکیه، خوردن گوشت حیوانات حلال گوشت، حلال می شود.اصل عملی به هنگام شک در تذکیه، عدم آن است؛ البته اگر حیوان مرده ای در دست مسلمان یا در بازار مسلمانان باشد، همین امر اماره بر وجود تذکیه است.

ارتباط محتوایی با تذکیه

تذکیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تزکیه   • معنی تزکیه   • معنی تذکیه   • مفهوم تذکیه   • تعریف تذکیه   • معرفی تذکیه   • تذکیه چیست   • تذکیه یعنی چی   • تذکیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تذکیه
کلمه : تذکیه
اشتباه تایپی : jb;di
عکس تذکیه : در گوگل

آیا معنی تذکیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران