برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1613 100 1
شبکه مترجمین ایران

تذکره نتائج الافکار

تذکره نتائج الافکار در دانشنامه اسلامی

تذکره نتائج الافکار
تذکره نتائج الأفکار، از آثار شاعر و نویسنده فارسی نویس شبه قاره هند، محمد قدرت الله خان گوپاموی (1199-1281ق)، به زبان فارسی است که در آن، شاعران قدیم و جدید را با تأکید بر شاعران هندی شناسایی و معرفی کرده و برخی از اشعار آنان را آورده است.
یوسف بیگ باباپور، این اثر را تصحیح کرده و تعلیقاتی بر آن افزوده است.
نویسنده این اثر را در سال 1258ق، به پایان رسانده و به تعبیر خودش: «به یمن افضال ایزد متعال این تذکره اواخر سال گذشته کسوت مسوده پوشیده بود؛ امروز که تاریخ بیست و یکم شعبان سنه ثمان و خمسین و مأتین و ألف است، خلعت مبیضه در بر کشید و شبدیز قلم که در ساحت رقم گرم عنانی داشت، به سرمنزل اختتام قیام ورزید» .
این کتاب از مقدمه مصحح و مقدمه نویسنده و متن اصلی به ترتیب الفبایی حروف اول نام شاعران تشکیل شده است.
در این کتاب، تعداد 528 شخصیت شناسانده شده است. زبان و ادبیات این کتاب، فارسی به شیوه هندی و آمیخته با بسیاری از عبارات عربی است و برای فارسی زبانان امروز ایران، چندان آسان و خوش خوان نیست.

تذکره نتائج الافکار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تذکره نتائج الافکار   • مفهوم تذکره نتائج الافکار   • تعریف تذکره نتائج الافکار   • معرفی تذکره نتائج الافکار   • تذکره نتائج الافکار چیست   • تذکره نتائج الافکار یعنی چی   • تذکره نتائج الافکار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تذکره نتائج الافکار

کلمه : تذکره نتائج الافکار
اشتباه تایپی : jb;vi kjhm[ hght;hv
عکس تذکره نتائج الافکار : در گوگل

آیا معنی تذکره نتائج الافکار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )