برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1611 100 1
شبکه مترجمین ایران

تدقیق

/tadqiq/

مترادف تدقیق: امعان، باریک اندیشی، باریک بینی، باریک نگری، توجه، دقت، ژرف نگری، غوررسی، کاوش، کنجکاوی، ژرف بینی، باریک بینی کردن، دقت کردن، ژرف نگریستن

معنی تدقیق در لغت نامه دهخدا

تدقیق. [ ت َ ] (ع مص )نیک بکوفتن. (زوزنی ). نیک کوفتن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). نیکو بکوفتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از اقرب الموارد). || باریک کردن. (زوزنی ) (دهار) (غیاث اللغات ) (آنندراج ). باریک گردانیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). دقیق گردانیدن چیزی را. (از المنجد) (از اقرب الموارد). || تدقیق در چیزی ؛ بکار بردن دقت در آن. (از اقرب الموارد). تدقیق در حساب و غیره ؛ دقت نظر در آن بکاربردن. (از المنجد). باریکی و دقت و غوررسی کردن. (ناظم الاطباء). اثبات المسئلة بدلیل دق طریقه لناظریه.(تعریفات جرجانی ). اثبات دلیل باشد بوسیله ٔ دلیل ، چنانکه تحقیق اثبات موضوع باشد بوسیله ٔ دلیل ، چنانکه صادق حلوانی در حاشیه ٔ بدیعالمیزان ذکر کرده. || نرم کردن آرد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || و مدقق در اصطلاح صوفیان ، کاملیست که حقایق اشیاء کماینبغی بر او ظاهر گشته باشد. و این معنی کسی را میسر است که از حجت و برهان گذشته و بمرتبه ٔکشف الهی رسیده باشد و بعین العیان مشاهده نموده که حقیقت همه اشیاء حق است و بغیر از وجود واحد مطلق موجود دیگر نیست. و موجود به اشیاء دیگر مجرد اضافت بیش نه ، کذا فی لطایف اللغات. (کشاف اصطلاحات الفنون ).

معنی تدقیق به فارسی

تدقیق
دقت کردن، باریک بینی کردن، باریک بینی
۱-( مصدر ) باریک اندیشیدن دقت کردن . ۲- ( اسم ) باریک اندیشی باریک بینی غور رسی . جمع : تدقیقات .
پایان کار را نیک نگریستن و باریک بین شدن و غور رسی کردن .

معنی تدقیق در فرهنگ معین

تدقیق
(تَ) [ ع . ] (مص ل .) دقت کردن ، دقیق شدن در کاری .

معنی تدقیق در فرهنگ فارسی عمید

تدقیق
۱. دقت کردن، باریک بینی کردن.
۲. غوررسی، باریک بینی.

تدقیق را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
سخت کردن، باریک کردن، باریک اندیشیدن و دقت کردن، امعان نظر.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تدقیق   • مفهوم تدقیق   • تعریف تدقیق   • معرفی تدقیق   • تدقیق چیست   • تدقیق یعنی چی   • تدقیق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تدقیق

کلمه : تدقیق
اشتباه تایپی : jnrdr
آوا : tadqiq
نقش : اسم
عکس تدقیق : در گوگل

آیا معنی تدقیق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )