برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1386 100 1

تدبیر ساختن

معنی تدبیر ساختن در لغت نامه دهخدا

تدبیر ساختن. [ ت َ ت َ ] (مص مرکب ) تدبیرکردن. اندیشیدن. چاره کردن : اگر صواب بینند به بهانه ٔ شکار برنشینند... تا وی با ابوعبداﷲ و غلامی چند نزدیک ایشان آید و این کار را تدبیری سازند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 220). برحسب آنچه خوانیم تدبیر دیگر میسازیم. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 326). تدبیر کدخدایی دیگر باید ساخت. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 394).
چه تدبیر سازم چه درمان کنم
که از غم بفرسود جان در تنم.
سعدی (از آنندراج ).

معنی تدبیر ساختن به فارسی

تدبیر ساختن
تدبیر کردن اندیشیدن چاره کردن اگر صواب بینند به بهانه شکار برنشینند تاوی با ابو عبدالله و غلامی چند نزدیک ایشان آید و این کار را تدبیری سازند بر حسب آنچه خواندیم تدبیر دیگر میسازیم تدبیر که خدایی دیگر یاید ساخت ٠

تدبیر ساختن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تدبیر ساختن   • مفهوم تدبیر ساختن   • تعریف تدبیر ساختن   • معرفی تدبیر ساختن   • تدبیر ساختن چیست   • تدبیر ساختن یعنی چی   • تدبیر ساختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تدبیر ساختن
کلمه : تدبیر ساختن
اشتباه تایپی : jnfdv shojk
عکس تدبیر ساختن : در گوگل

آیا معنی تدبیر ساختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )