برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

تخییر

/taxyir/

معنی تخییر در لغت نامه دهخدا

تخییر. [ ت َخ ْ ] (ع مص ) برگزین کردن. (تاج المصادر بیهقی ). برگزیدن. (دهار). تفضیل دادن کسی را بر غیر وی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)(از المنجد). اختیار کردن. (آنندراج ). || مخیر کردن. (زوزنی ). اختیار دادن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد).

معنی تخییر به فارسی

تخییر
برگزین کردن برگزیدن تفضیل دادن کسی را بر غیر وی اختیار کردن یا مخیر کردن اختیار دادن کسی را .

معنی تخییر در فرهنگ معین

تخییر
(تَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - برتری دادن . ۲ - حق انتخاب دادن .

معنی تخییر در فرهنگ فارسی عمید

تخییر
۱. تفضیل دادن.
۲. اختیار دادن در برگزیدن.

تخییر در دانشنامه اسلامی

تخییر
تخییر به معنای اعطای حق انتخاب نسبت به دو یا چند چیز است.از این عنوان در اصول فقه و نیز بسیاری از ابواب فقه نظیر طهارت، صلاة، زکات، خمس، صوم، حج، جهاد و غیره سخن رفته است که در این مقاله از هر دو بعد اصولی و فقهی به اهمّ مباحث تخییر اشاره می کنیم. ـــ تخییر به آزادی انتخاب یکی از دو یا چند گزینه است.
تخییر در لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است. این واژه به معنای لغوی خود در برخی ابواب علم اصول به کار می رود، از جمله در مباحث تعارض ادلّه ، تزاحم و واجب تخییری .در منابع فقهی اهل سنّت اصولاً کاربرد آن از مفهوم لغوی خارج نشده است.
تعریف تخییر
ـــ تخییر عبارت است از واگذاری حقّ گزینش به انسان، نسبت به یکی از فعل و ترک یا یکی از دو فعل و یا یکی از چند متعلّق فعل از ناحیه شارع یا عقل و یا غیر آن دو. ـــ تخییر، به معنای آزادی انسان در انتخاب یکی از دو یا چند گزینه می باشد؛ به این معنا که هر کدام را خواست، انتخاب نموده و طبق آن عمل می کند. به این ترتیب، دامنه تخییر اعم از «اصل تخییر» می باشد که فقط در «دوران بین محذورین» جاری است.
تعریف تخییر در علم اصول
در اصطلاح اصولیان متأخر امامی ، اصل تخییر که یکی از اصول عملیه چهارگانه به شمار می رود، عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد.
ورود تخییر در سه مبحث علم اصول
...
واژه تخییر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تخییر (فقه): از اصطلاحات به کار رفته در فقه، به معنای تخییر مکلف در دوران امر بین ارتکاب یکی از دو محذورین• تخییر (اصول فقه): از اصطلاحات به کار رفته در اصول فقه، در ارتباط با موارد تعارض ادلّه یا موارد دوران نوع تکلیف بین دو محذور (وجوب و حرمت) و یا تزاحم دو حکم در مقام امتثال
...
تخییر، به معنای آزاد ...


تخییر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir
تخییر یعنی انتخاب بهترین و برترین موضوع(حکم)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اصل تخییر در قانون مدنی   • اصل برائت در اصول فقه   • تعریف اصل تخییر   • اصل اشتغال   • اصل احتیاط   • اصل استصحاب   • اصل احتیاط در حقوق   • معنی تخییر   • مفهوم تخییر   • تعریف تخییر   • معرفی تخییر   • تخییر چیست   • تخییر یعنی چی   • تخییر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخییر

کلمه : تخییر
اشتباه تایپی : joddv
آوا : taxyir
نقش : اسم
عکس تخییر : در گوگل

آیا معنی تخییر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )