برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

معنی ضرب المثل -> تخم مرغ دزد شتر دزد می شود
دزدی کوچک و بی اهمیت آخرش به دزدی بزرگ و رسوا کننده منجر می شود.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تخم مرغ دزد شتر دزد می شود   • مفهوم تخم مرغ دزد شتر دزد می شود   • تعریف تخم مرغ دزد شتر دزد می شود   • معرفی تخم مرغ دزد شتر دزد می شود   • تخم مرغ دزد شتر دزد می شود چیست   • تخم مرغ دزد شتر دزد می شود یعنی چی   • تخم مرغ دزد شتر دزد می شود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

کلمه : تخم مرغ دزد شتر دزد می شود
اشتباه تایپی : jol lvy ncn ajv ncn ld a,n
عکس تخم مرغ دزد شتر دزد می شود : در گوگل

آیا معنی تخم مرغ دزد شتر دزد می شود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )