برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن

تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن

معنی اصطلاح -> تخم دوزرده کردن / گذاشتن؛ تخم طلا گذاشتن / کردن
کار بسیار مهمی انجام دادن ( به طنز )
مثال:
یکی نیست بگوید آقا چه خبره، مگه تخم دوزرده کرده ای؟

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن   • مفهوم تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن   • تعریف تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن   • معرفی تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن   • تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن چیست   • تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن یعنی چی   • تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن

کلمه : تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن
اشتباه تایپی : jol n,cvni ;vnk dh 'bhajk dh jol xgh 'bhajk dh ;vnk
عکس تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن : در گوگل

آیا معنی تخم دوزرده کردن یا گذاشتن یا تخم طلا گذاشتن یا کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )