برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1560 100 1
شبکه مترجمین ایران

تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر

تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر

معنی اصطلاح -> تخم بابام / بابای خودم نیستم، اگر... ( غیرمودبانه )
برای تاکید بر موضوعی / نشان دادن قطعیت کاری که کسی قرار است انجام دهد، گفته می شود.
مثال:
تخم بابام نیستم اگر تلافیش را سرش در نیاورم.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر   • مفهوم تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر   • تعریف تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر   • معرفی تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر   • تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر چیست   • تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر یعنی چی   • تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر

کلمه : تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر
اشتباه تایپی : jol fhfhl dh fhfhd o,nl kdsjl h'v
عکس تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر : در گوگل

آیا معنی تخم بابام یا بابای خودم نیستم اگر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )