برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1423 100 1

تخته بند

/taxteband/

معنی تخته بند در لغت نامه دهخدا

تخته بند. [ ت َ ت َ / ت ِ ب َ ] (اِمرکب ) پارچه ای را گویند که چون کسی را دست بشکند یااز جا بدر رود تخته ها بر آن نصب کنند و آن پارچه رابر آن تخته ها و دست شکسته پیچند. (برهان ). جامه ای که بر استخوانهای شکسته بندند. هندش پتی نامند. (شرفنامه ٔ منیری ). پارچه را گویند که چون دست کسی شکسته باشد تخته ها بر آن بندند تا دست درست شود و کج نگردد و آن پارچه را بالای آن تخته ها بپیچند و آنرا خسته بندو تربند نیز گویند و در عربی جبیره خوانند. (آنندراج ). پارچه ای که در شکسته بندی بکار برند و در روی تخته ها پیچند. (ناظم الاطباء). || بمعنی چوبهای کوچک که بر دست و پای شکسته بندند. || حبس و قید. (غیاث اللغات ). کنده و زنجیر :
تخته بند آهنین افکند دی بر پای آب
چون ز شیدائی همی بگذشت زنجیر غدیر.
اثیر اخسیکتی.
غیر هفتادودو ملت کیش او
تخت شاهان تخته بندی پیش او.
مولوی.
تخته بند است آنکه تختش خوانده ای
صدر پنداری و بر در مانده ای.
مولوی.
|| (نف مرکب ) شکسته بند. استخوان بند. آروبند. مجبّر. || (ن مف مرکب ) دست شکسته که به تخته بندند تا کج نشود. (فرهنگ رشیدی ). بمعنی دست و پای شکسته که بر آن چوبها بسته باشند نیز آمده است. (غیاث اللغات ). تخته بسته. || محبوس و در بند افتاده را نیز گفته اند. (برهان ). محبوس و قیدی. (غیاث اللغات ). محبوس. (فرهنگ رشیدی ). کسی که او را بر تخته ها کشیده باشند.(آنندراج ). محبوس و در بند افتاده و گرفتار. (ناظم الاطباء) :
نعل بینی باژگونه در جهان
تخته بندان را لقب آمد شهان
بس طناب اندر گلو و تاج دار
بر وی انبوهی که اینک تاجدار.
مولوی.
چو شد باغ روحانیان مسکنم
دراینجا چرا تخته بند تنم.
حافظ.
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
که در سراچه ٔ ترکیب تخته بند تنم.
حافظ.
تا چند در سفینه توان بود تخته بند
چون موج یک سراسر عمانم آرزوست.
صائب (از آنندراج ).

معنی تخته بند به فارسی

تخته بند
۱- ( اسم ) پارچه ای را گویند که چون کسی را دست بشکند یا از جا بدر رود تختها بر آن نصب کنندو آن پارچه را بر آن تختها و دست شکسته پیچند. ۲- نوعی از شکنجه که دست و پای کسی را با تخته ها بندند تا او حرکت نتواند کرد. ۳- دو تخته ای که کسی را در میان آن نهند و اره بر سرش کشندتا نتواند جنبد و آنگاه دو پاره اش کنند. ۴- ( صفت ) چیزی که با تخته و نواربسته شده . ۵- محبوس در بند افتاده گرفتار. یا تخته بند بودن . اسیر و گرفتار و در بند بودن.یا تخته بند بودن دکان . بسته بودن دکان تعطیل بودن دکان .
( مصدر )تخته بند شدن دکانبسته شدن دکان.
( مصدر ) تخته بند کردن دکانبستن دکان .

معنی تخته بند در فرهنگ معین

تخته بند
( ~. بَ) (اِمر.) ۱ - پارچة نازکی که به وسیلة آن تخته ای را به دست یا هر عضو شکسته می بندند. ۲ - زندانی ، اسیر.

معنی تخته بند در فرهنگ فارسی عمید

تخته بند
۱. (پزشکی) پارچۀ نازک یا نواری که با تختۀ نازک روی عضوی که استخوانش شکسته باشد می بندند.
۲. (صفت) چیزی که با تخته و نوار بسته شده باشد.

تخته بند در دانشنامه ویکی پدیا

تخته بند
تَخته بَند یا قاپوق وسیله ای بود در قدیم که برای تنبیه و شکنجه یا ثابت نگه داشتن فرد قبل از سر بریدن به کار برده می شد. تخته بند از تخته ای چوبی تشکیل شده که بر یک یا دو ستون چوبی استوار است و در آن تخته سه سوراخ، یکی برای سر و دو سوراخ دیگر برای دست ها جاسازی شده است.
پاقاپوق
تخته بند کردن افراد در قدیم برای خوارداشت آن ها در معرض همگانی یا شکنجه آن ها صورت می گرفت. هدف اصلی از تخته بند کردن دادن شکنجه روحی به فرد بزهکار بود ولی در سده های میانه در اروپا تماشاگران مجاز بودند به سوی فرد تخته بندشده میوه گندیده و سنگ پرتاب کنند و او را به باد دشنام بگیرند. تنبیه با تخته بند در سده های میانه و در زمانی که هنوز تنبیه مجرم با زندان های درازمدت رواج نداشت در سراسر اروپا وجود داشت.
نمونهٔ کاربرد این واژه در ادبیات فارسی: چامه ای از حافظ شیرازی:
Kellaway, Jean (2003). The History of Torture and Execution. Globe Pequot Press. pp. 64–5. ISBN 1-58574-622-3.
عکس تخته بند


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

تخته بند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

توحید
هوالعلیم

تخته بند : آتل؛ بستن عضو شکسته یا در رفته با تخته چوب و پارچه
توحيد
هوالعلیم

تخته بند : آتل؛ بستن عضو شکسته یا در رفته با تخته چوب و پارچه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تخته بند   • مفهوم تخته بند   • تعریف تخته بند   • معرفی تخته بند   • تخته بند چیست   • تخته بند یعنی چی   • تخته بند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تخته بند
کلمه : تخته بند
اشتباه تایپی : joji fkn
آوا : taxteband
نقش : صفت
عکس تخته بند : در گوگل

آیا معنی تخته بند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )