برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1408 100 1

تحفه حکیم مومن

معنی تحفه حکیم مومن به فارسی

تحفه حکیم مومن
معروف به تحفه حکیم مومن تالیف محمد مومن بن میرزا محمد زمان تنکابنی است و آن شامل طب قدیم فرهنگ ادویه و ذکر امراض و مداوای آنهاست.

تحفه حکیم مومن در دانشنامه اسلامی

«تحفة المؤمنین مشهور به تحفه حکیم مؤمن»، به زبان فارسی، تألیف محمدمؤمن بن محمدزمان، معروف به حکیم مؤمن است که از مشهورترین نگاشته های طب فارسی پیرامون دواشناسی می باشد و پس از تألیف، مورد توجه بسیاری از اطباء قرار گرفته است.
انگیزه نگارش این اثر را مؤلف چنین بازگو نموده است: «چون والد این ذره بی مقدار، میر محمدزمان تنکابنی دیلمی - طاب اللَّه ثراه - با وجود حدس صائب و ذهن ثاقب، مدتی در امر معالجات به دستور اجداد و استادان امجاد کوشیده و مجربان چندی از او مخلف گشته، خواست که در سلک جمع و ترتیب آورده با آنچه این خادم به مخادیم نجیب، «محمدمؤمن حسینی» طبیب، مجرب یافته و از صاحبان تجربه اقتباس نموده، مجموعه ای سازد؛ بنابراین، لازم دانست که به قدر امکان، در تشخیص ادویه با رعایت اختصار پردازد و باعث دیگر آنکه چون مؤلف «اختیارات بدیعی»، به لغت فارسی نوشته مساهله در تحقیق ادویه و بیان خواص نموده و عطاران بی بضاعت به آن اکتفا کرده و کتب معتبره، متروک گشته و از جهت اشتباهات او، اکثر ادویه مؤثره مبدل به عدیم الخاصیه شده، خواست که به قدر امکان آنچه محققین این فن تحقیق نموده اند و هرچه صاحب اختیارات ذکر نکرده در سلک تحریر آورد» (تحفه حکیم مؤمن، ص 4).
کتاب «تحفه حکیم مؤمن»، پس از تألیف به عنوان یک کتاب ارزشمند مطرح شد؛ به گونه ای که حکیم میر محمدحسین عقیلی علوی خراسانی در کتاب «مخزن الادویة» و «قرابادین کبیر» و نیز حکیم ناظم جهان در کتاب «اکسیر اعظم» از این اثر بسیار بهره برده اند.
کتاب، در دو بخش تشخیصات و دستورات تنظیم شده است. بخش اول، مشتمل بر 5 تشخیص است. در تشخیص سوم، ادویه و اغذیه به ترتیب حروف الفبا ذکر شده اند. تشخیص چهارم، خود دارای 5 فصل و تشخیص پنجم شامل 3 فصل است.
بخش دوم، شامل 3 قسم است. قسم اول، شامل 5 طریق و قسم دوم، دارای 24 باب است.

تحفه حکیم مومن در دانشنامه آزاد پارسی

تحفۀ حکیم مؤمن
رجوع شود به:تحفهالمومنین

ارتباط محتوایی با تحفه حکیم مومن

تحفه حکیم مومن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود کتاب تحفه حکیم مومن   • تحفه حکیم مومن تبریزی   • دانلود رایگان کتاب تحفه المومنین   • کتاب تحفه ی حکیم مؤمن   • دانلود کتاب حکیم مومن   • محمد مومن تنکابنی   • دانلود کتاب تحفه المومنین   • حکیم لواسانی طب سنتی   • معنی تحفه حکیم مومن   • مفهوم تحفه حکیم مومن   • تعریف تحفه حکیم مومن   • معرفی تحفه حکیم مومن   • تحفه حکیم مومن چیست   • تحفه حکیم مومن یعنی چی   • تحفه حکیم مومن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تحفه حکیم مومن
کلمه : تحفه حکیم مومن
اشتباه تایپی : jpti p;dl l,lk
عکس تحفه حکیم مومن : در گوگل

آیا معنی تحفه حکیم مومن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )