برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1523 100 1
شبکه مترجمین ایران

تحت عنوان


برابر پارسی: زیر نام

تحت عنوان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحدت عبدی
under the title of...
بهزاد
With the name of sth
شهناز اکبرزاده
با نامِ

به نامِ

به/با اسمِ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تحت عنوان   • مفهوم تحت عنوان   • تعریف تحت عنوان   • معرفی تحت عنوان   • تحت عنوان چیست   • تحت عنوان یعنی چی   • تحت عنوان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تحت عنوان

کلمه : تحت عنوان
اشتباه تایپی : jpj uk,hk
عکس تحت عنوان : در گوگل

آیا معنی تحت عنوان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )