برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1462 100 1

تجسس

/tajassos/

مترادف تجسس: بررسی، پژوهش، پژوهیدن، پی جویی، تفتیش، تفحص، جست وجو، کاوش، کنجکاوی، کندوکاو، تفحص کردن، جست وجوکردن

برابر پارسی: جستجو، پی جویی، کاوش کردن، پی جویی کردن

معنی تجسس در لغت نامه دهخدا

تجسس. [ ت َ ج َس ْ س ُ ] (ع مص ) خبر جستن.(تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ) (اقرب الموارد) (از قطر المحیط). خبر خواستن. (ترجمان عادل بن علی ). خبر پرسیدن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). خبر جستن و بیشتر دربدی باشد و در حدیث است : لاتحسسوا و لاتجسسوا؛ یعنی بگیرید آنچه را آشکار است و واگذارید آنچه را پوشیده است خداوند عز و جل جستجو میکند و از باطن کار... و گفته اند تجسس جستن است برای جز خود و تحسس جستن است برای خود... (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء): تجسس در بواطن امور؛ بحث کردن در آنها. (اقرب الموارد). جستجو کردن. (غیاث اللغات ) (فرهنگ نظام ) (آنندراج ). جستجو و تفحص و تفتیس و پژوهش. (ناظم الاطباء) :
از بیم تجسس رقیبان
سازنده ز دور چون غریبان.
نظامی.
شخصی را به تجسس ایشان برگماشتند. (گلستان ). از حال ایلک خان و برادرش طغانخان تجسس و تفحص فرمود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 331).

معنی تجسس به فارسی

تجسس
جستجوکردن ، دنبال چیزی گشتن، خبرجستن
۱- ( مصدر ) پژوهیدن خبر جستن . ۲- ( اسم ) پژوهش جست و جو.جمع : تجسسات .
عمل تجسس . خبر جستن و خب خواستن و خبر پرسیدن .
تجسس کردن : و از موجب ذبول و نحول او تجسسی نمود .
( مصدر ) پژوهیدن خبر جستن .

معنی تجسس در فرهنگ معین

تجسس
(تَ جَ سُّ) [ ع . ] (مص م .) جستجو کردن ، دنبال چیزی گشتن .

معنی تجسس در فرهنگ فارسی عمید

تجسس
جستجو کردن در امری یا چیزی.

تجسس در دانشنامه اسلامی

تجسس
تجسّس از مباحثی است که در فقه و اخلاق و باب حکومت از آن بحث شده است.
تجسّس، اصطلاحی اخلاقی و فقهی و مبحثی مهم در باب حکومت.

معنای لغوی تجسس
واژة عربی تجسس، در اصل به معنای «با دست لمس کردن» و مجازاً به معنای «نگاه کردن از سر کنجکاوی برای شناسایی دیگران» است. این واژه در فارسی به معنای «خبر جستن » است

← معنای واژه تحسس مانند واژه تجسس
معنای اصطلاحی تجسس در متون اسلامی و فقه اسلامی از مفهوم لغوی آن چندان دور نیست ، البته در برخی منابع فقهی اهل سنّت ــ که تجسس را تعریف کرده اند ــ مراد از آن تفتیش و جستجوی اخبار مخفی و اطلاعات سرّی دشمنان به قصد آگاهی یافتن از آنها ذکر شده است

واژه تجسس در قرآن
...
تجسس
تَجَسُّس به معنای جستجو در امور مردم است. تجسس از منظر اسلام حرام است و پیامدهایی را در دنیا و آخرت در پی دارد البته تجسس در انتخاب همسر، گزینش کارمندان و یا آگاهی از نقشه ها و تحرکات دشمن از این حکم استثناء شده اند. درمان تجسس از راه از بین بردن ریشه های آن مانند حسادت و تکبر امکان پذیر است.
تجسس، به معنای خبر پرسیدن، جستجو از اموری که مردم می خواهند پنهان بماند و دنبال چیزی گشتن است.
تجسس در قرآن به معنای کسب اطلاع از لغزش های مؤمنان به کار رفته که در شمار رذایل اخلاقی قرار دارد. زمانی که حضرت علی(ع) مالک اشتر را به حاکمیت مصر منصوب کرد، او را از تجسس در احوال پنهانی مردم نهی نمود.
تجسس
در نهاد گروهی از افراد، اخلاق زشتی وجود دارد که پیوسته آنها را به تجسس در لغزشها و تحقیقات پیرامون اسرار مردم برمی انگیزد و به انتقاد و بدگوئی از آنها که با سرزنش و استهزاء آمیخته است تشویق و ترغیب می کند با اینکه خود دارای عیوب فراوانی هستند و نواقص در وجودشان بر فضائل چیرگی دارد.
ابن اثیر می نویسد: تجسس، جستجوکردن از چیزهای پنهانی است و بیشتر در کشف امور شرّی که مخفی هستند استعمال می شود و جاسوس به کسی گفته می شود که بدیهای پنهان مردم را پی گیری می کند. مرحوم شهید ثانی نیز در تعریف اصطلاحی آن می فرماید: معنی ...

ارتباط محتوایی با تجسس

معنی تجسس به انگلیسی

search (اسم)
کاوش ، طلب ، بازرسی ، تکاپو ، سراغ ، جستجو ، تجسس
research (اسم)
کاوش ، تحقیق ، تفحص ، جستجو ، تجسس ، پژوهش ، تتبع
equivoke (اسم)
ابهام جناس ، تجسس
equivoque (اسم)
ابهام جناس ، تجسس

معنی کلمه تجسس به عربی

تجسس
بحث ، استقصاء

تجسس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصیب مهرآشیان مسکنی
تجسس=جاسوسی جستجو کردن غیرمحسوس در هر امری است که در قران شدیدا نهی گردیده است ولا تجسسو آ . ۱۲.س مبارک احزاب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تجسس   • تجسس کلانتری   • حدیث تجسس   • تجسس در قرآن   • تجسس چیست   • تجسس در کار دیگران در قرآن   • تجسس در زندگی دیگران   • حدیث درباره فضولی   • مفهوم تجسس   • تعریف تجسس   • معرفی تجسس   • تجسس یعنی چی   • تجسس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تجسس
کلمه : تجسس
اشتباه تایپی : j[ss
آوا : tajassos
نقش : اسم
عکس تجسس : در گوگل

آیا معنی تجسس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران