برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

تبليغ پيغام

تبليغ پيغام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
تبليغ پيغام:رسانیدن پیام.
(مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷. ص ۳۲۸).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تبليغ پيغام   • مفهوم تبليغ پيغام   • تعریف تبليغ پيغام   • معرفی تبليغ پيغام   • تبليغ پيغام چیست   • تبليغ پيغام یعنی چی   • تبليغ پيغام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تبليغ پيغام

کلمه : تبليغ پيغام
اشتباه تایپی : jfgيy ~يyhl
عکس تبليغ پيغام : در گوگل

آیا معنی تبليغ پيغام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )