برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1425 100 1

تبعید کردن


مترادف تبعید کردن: اخراج کردن، طرد کردن، راندن از موطن

معنی تبعید کردن در لغت نامه دهخدا

تبعید کردن. [ ت َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) تبعید. نفی بلد کردن. اخراج بلدکردن. کسی را جلای مکان یا وطن فرمودن. || (اصطلاح حقوقی ) نوعی مجازات ، چنانکه کسی را بنا بدستور محاکم دادگستری و یا سایر مراجع صلاحیت دار از شهر یا ناحیه ای اخراج کردن و یا شخص محکوم را مجبور ساختن که در محل خاصی در مدت محدودی سکونت اختیار کند.

معنی تبعید کردن به فارسی

تبعید کردن
( مصدر ) کسی را از شهر و دیاری وی راندن نفی بلد کردن .

معنی تبعید کردن به انگلیسی

abandon (فعل)
رها کردن ، تسلیم شدن ، ترک گفتن ، واگذار کردن ، تبعید کردن ، دل کندن
exile (فعل)
تبعید کردن
displace (فعل)
تبعید کردن ، جابجا کردن ، جانشین شدن ، جای چیزی را عوض کردن
banish (فعل)
تبعید کردن ، دور کردن ، طرد کردن ، اخراج بلد کردن
deport (فعل)
تبعید کردن ، اخراج کردن ، نفی بلد کردن
expatriate (فعل)
تبعید کردن ، ترک کردن ، از کشور خود راندن
proscribe (فعل)
تبعید کردن ، تحریم کردن ، بد دانستن ، نهی کردن ، بازداشتن از
extrude (فعل)
تبعید کردن ، دفع کردن ، بیرون انداختن ، بیرون آمدن ، از قالب دراوردن

معنی کلمه تبعید کردن به عربی

تبعید کردن
ابعد , مغترب , منفي

تبعید کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تفاوت تبعید و نفی بلد   • تفاوت نفی بلد با تبعید   • حکم تبعید   • معنی تبعید   • تبدیل تبعید به جزای نقدی   • تبعیدگاه های ایران   • مجازات تبعید   • تبعید در اسلام   • معنی تبعید کردن   • مفهوم تبعید کردن   • تعریف تبعید کردن   • معرفی تبعید کردن   • تبعید کردن چیست   • تبعید کردن یعنی چی   • تبعید کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تبعید کردن
کلمه : تبعید کردن
اشتباه تایپی : jfudn ;vnk
عکس تبعید کردن : در گوگل

آیا معنی تبعید کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )