برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

معنی ضرب المثل -> تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
با اینکه خبر از دهانی به دهان دیگر بزرگ می شود، اما به هر حال در ابتدا نکته ای هر چند کوچک وجود داشته است.

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Figure
There's no smoke without fire or there's smoke there's fire

Means: if unpleasant things are said about someone or something, there's probably a good reason for it.

She says the accusations are not true, but there's no smoke without fire.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها   • مفهوم تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها   • تعریف تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها   • معرفی تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها   • تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها چیست   • تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها یعنی چی   • تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

کلمه : تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
اشتباه تایپی : jh kfhan ]dc;d lvnl k',dkn ]dcih
عکس تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها : در گوگل

آیا معنی تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )