برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

تا فیها خالدون کسی سوختن

تا فیها خالدون کسی سوختن

معنی اصطلاح -> تا فیها خالدون کسی سوختن
خشمگین شدن / غیظ کردن / حرص کسی درآمدن و قادر به کاری نبودن؛ کون کسی سوختن؛
مثال:
وقتی مامور دادگستری برگه ی جریمه رو به دستش داد، تا فیها خالدونش سوخت.
توضیح:
← توضیح «فیها خالدون چیزی / کسی»
همچنین ← «کون کسی سوختن»

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تا فیها خالدون کسی سوختن   • مفهوم تا فیها خالدون کسی سوختن   • تعریف تا فیها خالدون کسی سوختن   • معرفی تا فیها خالدون کسی سوختن   • تا فیها خالدون کسی سوختن چیست   • تا فیها خالدون کسی سوختن یعنی چی   • تا فیها خالدون کسی سوختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تا فیها خالدون کسی سوختن

کلمه : تا فیها خالدون کسی سوختن
اشتباه تایپی : jh tdih ohgn,k ;sd s,ojk
عکس تا فیها خالدون کسی سوختن : در گوگل

آیا معنی تا فیها خالدون کسی سوختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )