برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

تا بگی «ف» می گم فرحزاد

تا بگی «ف» می گم فرحزاد

معنی ضرب المثل -> تا بگی «ف» می گم فرحزاد
کسی که بخواهد از هوش و فراست خود تعریف کند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تا بگی «ف» می گم فرحزاد   • مفهوم تا بگی «ف» می گم فرحزاد   • تعریف تا بگی «ف» می گم فرحزاد   • معرفی تا بگی «ف» می گم فرحزاد   • تا بگی «ف» می گم فرحزاد چیست   • تا بگی «ف» می گم فرحزاد یعنی چی   • تا بگی «ف» می گم فرحزاد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تا بگی «ف» می گم فرحزاد

کلمه : تا بگی «ف» می گم فرحزاد
اشتباه تایپی : jh f'd «t» ld 'l tvpchn
عکس تا بگی «ف» می گم فرحزاد : در گوگل

آیا معنی تا بگی «ف» می گم فرحزاد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )