برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

تأمل کنان

معنی تأمل کنان در لغت نامه دهخدا

تأمل کنان. [ ت َ ءَم ْ م ُ ک ُ ] (نف مرکب ، ق مرکب ) تأمل کننده. نگرنده بدقت و در بیت ذیل قید است :
بحسرت تأمل کنان شرمسار
چو درویش در پیش سرمایه دار.
(بوستان ).
رجوع به تأمل و سایر ترکیبات آن شود.

معنی تأمل کنان به فارسی

تامل کننده نگرنده به دقت

تأمل کنان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تأمل کنان   • مفهوم تأمل کنان   • تعریف تأمل کنان   • معرفی تأمل کنان   • تأمل کنان چیست   • تأمل کنان یعنی چی   • تأمل کنان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تأمل کنان

کلمه : تأمل کنان
اشتباه تایپی : jhٔlg ;khk
عکس تأمل کنان : در گوگل

آیا معنی تأمل کنان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )