برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1386 100 1

تأمل افتادن

معنی تأمل افتادن در لغت نامه دهخدا

تأمل افتادن. [ ت َ ءَم ْ م ُ اُ دَ ] (مص مرکب ) نیک نگریسته شدن. تأمل شدن : و در شکل پارس که برزده شده است تأمل افتد تحقیق این معنی معلوم گردد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی چ اروپا ص 121). رجوع به تأمل و سایر ترکیبات آن شود.

معنی تأمل افتادن به فارسی

نیک نگریستن تامل ٠ دقت

تأمل افتادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تأمل افتادن   • مفهوم تأمل افتادن   • تعریف تأمل افتادن   • معرفی تأمل افتادن   • تأمل افتادن چیست   • تأمل افتادن یعنی چی   • تأمل افتادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تأمل افتادن
کلمه : تأمل افتادن
اشتباه تایپی : jhٔlg htjhnk
عکس تأمل افتادن : در گوگل

آیا معنی تأمل افتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )