برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

تاوان چیزی را پس دادن

تاوان چیزی را پس دادن

معنی اصطلاح -> تاوان چیزی را پس دادن
خسارت دیدن / رنج بردن به خاطر اشتباه / کار نادرست خود یا دیگری
مثال:
حالا که پیر و ناتوان شده، دارد تاوان کارهای ناشایست خود را پس می دهد.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاوان چیزی را پس دادن   • مفهوم تاوان چیزی را پس دادن   • تعریف تاوان چیزی را پس دادن   • معرفی تاوان چیزی را پس دادن   • تاوان چیزی را پس دادن چیست   • تاوان چیزی را پس دادن یعنی چی   • تاوان چیزی را پس دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاوان چیزی را پس دادن

کلمه : تاوان چیزی را پس دادن
اشتباه تایپی : jh,hk ]dcd vh ~s nhnk
عکس تاوان چیزی را پس دادن : در گوگل

آیا معنی تاوان چیزی را پس دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )