تاندونیت

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

تاندونیت (به انگلیسی: Tendinitis or Tendonitis) یعنی التهاب تاندون که همراه با پارگی های میکروسکوپی است. این ضایعه بیانگر یک پاسخ التهابی در داخل تاندون، بدون التهاب لایه خارجی (یعنی پاراتنون) آن است. استفاده بیش از حد از عضلات، مهم ترین عامل تاندونیت محسوب می شود. درگیری تاندون ماهیچه های مفصل شانه با تشخیص تاندونیت، شیوع بالایی دارد. به عنوان مثال تاندونیت ماهیچه فوق خاری (سوپرااسپیناتوس) که یکی از ماهیچه های کلاهک چرخاننده (روتاتور کاف) است، نسبت به عضلات دیگر بیشتر مشاهده می گردد. ازجمله عوارض التهاب های تاندونی، تاندونیت کلسیفیه، بورسیت و تاندونیت مزمن است.
فعالیت های تکرای. اگرچه در این اعمال، نیروی کمی به کار می رود، ولی به دلیل تکرار بالا، آسیب پذیری تاندون افزایش می یابد.
ضربه مستقیم
اختلالات وضعیت (پوسچر)
کاهش خونرسانی در برخی از نقاط تاندون (مثلاً تاندون فوق خاری یا سوپرااسپیناتوس و تاندون آشیل)
تنوسینوویت (به انگلیسی: Tenosynovitis) عبارت است از التهاب غلاف سینوویال یک تاندون. این حالت ممکن است در تاندون هایی که دارای غلاف سینوویال هستند، به دلایل مختلفی رخ دهد. تنوسینوویت علایمی مشابه تاندونیت دارد و درمان نیز همانند تاندونیت است.
التهاب غلاف سینوویال باعث اختلال در حرکت آرام و نرم تاندون مربوطه می گردد. در این موارد، احتمال چسبندگی تاندون به غلاف سینوویال وجود دارد که علت آن تولید مواد چسبنده ناشی از پاسخ التهابی در غلاف سینوویال است.
تندینوزیس (به انگلیسی: Tendinosis) عبارت است از تغییرات تخریبی مزمن تاندون بدون واکنش التهابی حاد. این حالت (ضایعه تاندون ها بدون پاسخ التهابی حاد) عموماً به عنوان تاندونیت مزمن شناخته می شود. در تاندونیت مزمن، پاسخ سلولی شامل جایگزینی گلبول های سفید (لکوسیت ها) با ماکروفاژها و سلول های پلاسما است. ضایعه ساختمان تاندون ها، احتمال پارگی آن ها را در طی زمان تسهیل می کند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما