برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

تامل کنان

معنی تامل کنان در لغت نامه دهخدا

تأمل کنان. [ ت َ ءَم ْ م ُ ک ُ ] (نف مرکب ، ق مرکب ) تأمل کننده. نگرنده بدقت و در بیت ذیل قید است :
بحسرت تأمل کنان شرمسار
چو درویش در پیش سرمایه دار.
(بوستان ).
رجوع به تأمل و سایر ترکیبات آن شود.

معنی تامل کنان به فارسی

تامل کنان
تامل کننده نگرنده به دقت

تامل کنان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تامل کنان   • مفهوم تامل کنان   • تعریف تامل کنان   • معرفی تامل کنان   • تامل کنان چیست   • تامل کنان یعنی چی   • تامل کنان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تامل کنان

کلمه : تامل کنان
اشتباه تایپی : jhlg ;khk
عکس تامل کنان : در گوگل

آیا معنی تامل کنان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )