برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1388 100 1

تامل فرمودن

معنی تامل فرمودن در لغت نامه دهخدا

تأمل فرمودن. [ ت َ ءَم ْ م ُ ف َ دَ ] (مص مرکب ) تأمل کردن. نیک نگریستن : همچنان که در آداب درس من نظر میفرمایی در آداب نفس من نیز تأملی فرمای.(گلستان ). || کسی را به تأمل واداشتن و دستور دادن. رجوع به تأمل و سایر ترکیبات آن شود.

معنی تامل فرمودن به فارسی

تامل فرمودن
تامل کردن نیک نگریستن

تامل فرمودن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تامل فرمودن   • مفهوم تامل فرمودن   • تعریف تامل فرمودن   • معرفی تامل فرمودن   • تامل فرمودن چیست   • تامل فرمودن یعنی چی   • تامل فرمودن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تامل فرمودن
کلمه : تامل فرمودن
اشتباه تایپی : jhlg tvl,nk
عکس تامل فرمودن : در گوگل

آیا معنی تامل فرمودن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )