برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1388 100 1

تامل افتادن

معنی تامل افتادن در لغت نامه دهخدا

تأمل افتادن. [ ت َ ءَم ْ م ُ اُ دَ ] (مص مرکب ) نیک نگریسته شدن. تأمل شدن : و در شکل پارس که برزده شده است تأمل افتد تحقیق این معنی معلوم گردد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی چ اروپا ص 121). رجوع به تأمل و سایر ترکیبات آن شود.

معنی تامل افتادن به فارسی

تامل افتادن
نیک نگریستن تامل ٠ دقت

تامل افتادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تامل افتادن   • مفهوم تامل افتادن   • تعریف تامل افتادن   • معرفی تامل افتادن   • تامل افتادن چیست   • تامل افتادن یعنی چی   • تامل افتادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تامل افتادن
کلمه : تامل افتادن
اشتباه تایپی : jhlg htjhnk
عکس تامل افتادن : در گوگل

آیا معنی تامل افتادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )