برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1436 100 1

تاریخ سلجوقیان کرمان

تاریخ سلجوقیان کرمان در دانشنامه اسلامی

تاریخ سلجوقیان کرمان
تاریخ سلجوقیان کرمان، تألیف محسن مرسلپور، کتابی است به زبان فارسی با موضوع تاریخ و جغرافیا. این اثر رساله کارشناسی ارشد نویسنده بوده است. محور اصلی مباحث آن سلجوقیان کرمان، خاصه مباحث اقتصادی مربوط به آنان می‎باشد.
کتاب، دارای تقدیمیه، مقدمه ناشر، مقدمه مؤلف و محتوای مطالب در چهار فصل می‎باشد. نویسنده در نگارش این اثر از 101 منبع استفاده کرده که تاریخ سلاجقه محمود بن محمد آقسرایی، تاریخ بزرگ اسلام و ایران ابن اثیر، سفرنامه ابن بطوطه، المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم ابن جوزی، المسالک و الممالک ابن حوقل، وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی اثر عباس اقبال آشتیانی، اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی حسن انوری و... از جمله آنها هستند.
نویسنده پس از ذکر تاریخ محلی، کتاب‎های نوشته‎شده درباره دولت سلجوقیان، کتاب‎های جغرافیایی، تاریخ ولایات هم‎جوار کرمان مانند سیستان و فارس و یزد و... به‎عنوان منابع دستیابی به اطلاعات درباره کرمان می‎گوید: «متأسفانه تاریخ محلی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این بی‎توجهی به‎حدی بوده است که در مورد تاریخ کرمان در دوره‎ی سلجوقیان تاکنون تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است. مرکز کرمان‎شناسی مدتی است که به تحقیق پیرامون تاریخ کرمان می‎پردازد که کاری درخور و ارزنده است. تنها در تحقیقاتی که درباره سلجوقیان بزرگ صورت گرفته است، مطالب معدودی در مورد سلجوقیان کرمان می‎توان یافت. در میان تتبعات و تحقیقات جدید مخصوصا آثار لمبتن و تاریخ ایران کمبریج، بااهمیت هستند؛ اگرچه اینها نیز اطلاعات بسیار کمی در مورد کرمان ا‎رائه می‎دهند».
«در کتب تاریخ ایران در دوره‎های میانه، به مسائل اجتماعی و اقتصادی، چندان توجهی نشده است. بخش اعظم این منابع به جنگ‎ها و منازعات سیاسی اختصاص یافته است که این مشکل، تحقیق در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی را بسیار مشکل می‎نماید. این پژوهش نیز با این مشکل دست به گریبان بوده است. به دلیل همین مشکل بخش‎های اقتصادی و اجتماعی از بخش سیاسی کوچک‎تر است. نامتناسب بودن حجم مطالب منابع پژوهش، مشکلاتی را در نگارش آن به وجود آورده است. منابع محلی که قسمت اعظم اطلاعاتمان را مدیون آن‎ها هستیم، در مورد امرای اولیه‎ی ابتدائی سلجوقی اطلاعات اندکی دارند. درباره‎ی پادشاهان اخیر ...

ارتباط محتوایی با تاریخ سلجوقیان کرمان

تاریخ سلجوقیان کرمان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاریخ سلجوقیان کرمان   • مفهوم تاریخ سلجوقیان کرمان   • تعریف تاریخ سلجوقیان کرمان   • معرفی تاریخ سلجوقیان کرمان   • تاریخ سلجوقیان کرمان چیست   • تاریخ سلجوقیان کرمان یعنی چی   • تاریخ سلجوقیان کرمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاریخ سلجوقیان کرمان
کلمه : تاریخ سلجوقیان کرمان
اشتباه تایپی : jhvdo sg[,rdhk ;vlhk
عکس تاریخ سلجوقیان کرمان : در گوگل

آیا معنی تاریخ سلجوقیان کرمان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران