برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1602 100 1
شبکه مترجمین ایران

تاریخ ایران دوره صفویان

تاریخ ایران دوره صفویان در دانشنامه اسلامی

تاریخ ایران دوره صفویان
تاریخ ایران: دوره صفویان، اثر یعقوب آژند، ترجمه فارسی بخش صفویان از مجموعه هفت جلدی تاریخ ایران، پژوهش دانشگاه کمبریج انگلستان می باشد.
کتاب، از دوازده فصل تشکیل شده که هر فصل به قلم یکی از صاحب نظران و متخصصان تاریخ صفویه نگارش یافته است.
مطالب با بررسی زمینه های پیدایش و ظهور سلسله صفویان در ایران و تشریح نظام تشکیلاتی آن آغاز گردیده، ضمن واکاوی علل و چگونگی آغاز تماس ایرانیان با اروپایان، به مطالعه و تحقیق در زمینه تجارت، علوم، مذهب، فعالیت های فکری، فلسفی و کلامی، نساجی، معماری و ادبیات ایران در این دوران پرداخته شده است.
کتاب با عکس هایی از آثار هنری، معماری، مینیاتور و همچنین کتاب شناسی و فهرست اعلام به پایان رسیده است.
فصل اول، نوشته رویمر، زمینه های ظهور صفویان را بررسی نموده است. نویسنده معتقد است که برپایی سلسله صفویان در ایران، طلیعه تاریخ نوین و آغازگر دوره ای جدید در این کشور بوده است. به باور وی، دستاورد تاریخی صفویان، استقرار حکومتی مقتدر و درازآهنگ، پس از قرن ها حکومت بیگانگان در ایران و دوره ای از تجزیه آشفتگی سیاسی بود. با این که سلسله های پیشین؛ یعنی قراقویونلوها و آق قویونلوها، برای مدتی کوتاه، زمینه های یک چنین دستاوردی را آماده ساخته و تا حدی هم بدان تحقق بخشیده بودند؛ امّا هیچ یک نتوانست ساختار سیاسی پایائی درافکند.

تاریخ ایران دوره صفویان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاریخ ایران دوره صفویان   • مفهوم تاریخ ایران دوره صفویان   • تعریف تاریخ ایران دوره صفویان   • معرفی تاریخ ایران دوره صفویان   • تاریخ ایران دوره صفویان چیست   • تاریخ ایران دوره صفویان یعنی چی   • تاریخ ایران دوره صفویان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاریخ ایران دوره صفویان

کلمه : تاریخ ایران دوره صفویان
اشتباه تایپی : jhvdo hdvhk n,vi wt,dhk
عکس تاریخ ایران دوره صفویان : در گوگل

آیا معنی تاریخ ایران دوره صفویان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )