برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

تاج بر سر نهادن

معنی تاج بر سر نهادن به فارسی

تاج بر سر نهادن
پادشاه شدن بپایه بلند رسیدن .

تاج بر سر نهادن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نفس
کنایه از پادشاه شدن
از همگان برتر شدن
صاحب بزرگی و مقام شدن
بزرگ بودن
از همه بهتر بودن
اصغر
کنایه از گرامی و بزرگ داشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاج بر سر نهادن   • مفهوم تاج بر سر نهادن   • تعریف تاج بر سر نهادن   • معرفی تاج بر سر نهادن   • تاج بر سر نهادن چیست   • تاج بر سر نهادن یعنی چی   • تاج بر سر نهادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاج بر سر نهادن

کلمه : تاج بر سر نهادن
اشتباه تایپی : jh[ fv sv kihnk
عکس تاج بر سر نهادن : در گوگل

آیا معنی تاج بر سر نهادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )