برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

تاج الدین وند

تاج الدین وند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
تیره تاج الدین وند
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ
تش ها::
بابا خان وند. آقاخان*مهدیوند*.عبده خان.محمد خان.خسرووند.علی مراد خان وند.علی مردان خان وند.چراغعلی.غلامعلی*غلامی*
حسنعلی*صفرزاده *
غفور وند.مرادوند*مهدی پور *
سبزی-خسرو-حسینقلی-

ساکن در مسجدسلیمان
شوشتر.اصفهان.اهواز
.کرج
تاج الدین خان بختیاروند پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان پسر جهانگیر خان بختیاروند ایلخان پسر امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان پسر رستم خان بختیاروند پلنگ
******----
شجرنامه تیره آشتیانی وند
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر عالی*
عالی ویس
عالی مهمد
حیات الله
چهل امیر
آشتیان
آقاسی
....
....
*****&&&&&&&*********
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به هفت کر بیگی
1-شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان (شامصیر.مصیری.شه میر)
2-مهدی خان بختیاروند
(مه ری )
3-اردشیر خان بختیاروند
(شیر-شر-شهر )
4-تاج الدین خان بختیاروند
(تاژدی )
5-خیرالدین خان بختیاروند
(سیاه منصور.خدر )
6-احمد خان بختیاروند
7-بلی خان بختیاروند
(بالی )
تیره های اصلی خلیلی
1-آشتیانی *آتش بیگیان-شاهمنصوروند -مصیری *
2-مهدی وند *مهدی پور *
3-شیروند *شهروند-شروند*
4-تاجدی وند
5-خیری وند*سیاه منصور -خدری*
6-احمد وند
7-بلی بیگیوند *بلیتیوند.بلی خلیلی ::بلیلی،بلیل-بالی وند-بلیوند*

(تیره های دیگر )
چهاربنیچه -اسماعیل وند-صالح وند-
بیرگانی *بیرگونی*-کوزری-هارونی -
رستمی پلنگ *شمس خلیلی *-
میرزاوند -امیدوند-تپایی -تاجمیری
-صالح حاجی*سالاجی-سالان حاجی*-
غریبی -گیلانوند -زیلایی -قنبروند-
ویسی-میر آقاسی*میلاسی*-
عالی مهمد
********------؛*******
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
قاسم خان بختیاروند ایلخان
احمد خان بختیاروند ایلخان
پسر ان احمد خان :::
جلال خان بختیاروند
بهرام خان بختیاروند
...
...

*****
طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
1-جلال وند 2-بهرامی3-کلاوند
4-خواجه وند5-مصطفی وند
6-علی اکبر وند *نامدار خان*
7-حسام الدینی*سهم الدینی*
8-سوند*شاسوند-حسین وند*
9-دوسنی
دیگر تیره های
حاتم وند -علمداری -ویسی

****
طایفه مال احمدی گرد گرد در فلارد*مرکز::دره نامداری *
طایفه مال احمدی منجزی فارس
(خواجه-حسام الدین -علمداری )
حسام الدین خان بختیاروند پسر ابدال خان بختیاروند پسر علی صالح خان بختیاروند ایلخان پسر یوسف خان بختیاروند پسر تاج الدین امیر قنبر *
کمبر،تمیر*

**
حسین خان بختیاروند پسر ابوالفتح خان بختیاروند ایلخان*برادر احمد خان بختیاروند ایلخان * پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان
آریا بهداروند
طایفه تاج الدین وند عبداللهی
ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
از ایل بزرگ لر بختیاروند
تیره ها
نجف پور*نجفی*
عبدالهی
صالح وند
آدینه وند
شهباز وند
فداله وند
ظاهر وند
علی وند
نوروزوند*نوروزی *
....

شجرنامه
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر *
یوسف خان
پدر
(علی صالح خان -اسماعیل خان -محمد حسین خان )
علی صالح خان
عبدالله خان *ابدال*
پدر(نوروز خان.نجف خان.حسام الدین خان )

***
تیره اسماعیل وند خلیلی
تیره حسام الدینی مال احمدی
****
تیره آدینه وند

شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی
تاجمیر قنبر خان
یوسف خان
اسماعیل خان
آدینه خان مستوفی
****
تش کلا آدینه تیره هارونی خلیلی *هارون کلا*

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تاج الدین وند   • مفهوم تاج الدین وند   • تعریف تاج الدین وند   • معرفی تاج الدین وند   • تاج الدین وند چیست   • تاج الدین وند یعنی چی   • تاج الدین وند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تاج الدین وند

کلمه : تاج الدین وند
اشتباه تایپی : jh[ hgndk ,kn
عکس تاج الدین وند : در گوگل

آیا معنی تاج الدین وند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )