برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1395 100 1

تئوری

/te'ori/

مترادف تئوری: فرضیه، نظریه، نظری ، مبادی، مبانی، مجموعه ایده هاو مفاهیم تجریدی

متضاد تئوری: عملی

برابر پارسی: دیدمان، نگره

معنی تئوری در لغت نامه دهخدا

تئوری. [ ت ِ ءُ ] (فرانسوی ، اِ) مأخوذ از زبان فرانسه و متداول در فارسی امروز. این کلمه از ریشه ٔ یونانی «تئوریا» است و بمعنی شناسایی یک علم که بر پایه ٔ تحصیل و تتبع بحاصل آمده باشد و برای تحقق دادن احکام عملی بکار رود. عقیده ٔ منظم. نظریه ٔ علمی. دلایل علمی در موضوعی خاص.
- تئوری پولتیک ؛ نظریه ٔ سیاسی.
- تئوری نظامی ؛ اصول تعلیمات نظام و رساله ای که شامل این اصول باشد.

معنی تئوری به فارسی

تئوری
( اسم ) ۱- معتقدات منظم و مرتب فرضیه تئوریهای سیاسی . ۲- مجموع. معلوماتی که بعض امور و حوادث را تشریح کند: تئوری حرارت .

معنی تئوری در فرهنگ معین

تئوری
( تِ ئُ ) [ فر. ] (اِ.) ۱ - علم نظری ، فرضیه . ۲ - مجموعة معلومات که بعضی امور و حوادث را تشریح می کند،نظریه (فره ).

معنی تئوری در فرهنگ فارسی عمید

تئوری
۱. نظریۀ علمی اثبات نشده که برای تحلیل و بررسی پدیده ها به کار می رود، فرضیه.
۲. فکر و ایده ای که در چارچوب تحلیل های ذهنی درست به نظر برسد ولی به وسیلۀ مشاهدات عینی تایید نشده باشد.
۳. [عامیانه] ایدۀ غیرواقعی، خیال پردازانه، و موهوم.

تئوری در جدول کلمات

طرفدار تئوری داروین
داروینیست
فیزیکدان فرانســوی که به تئوری امواج پی برد
فرنل
واضع تئوری بنیاد انواع
داروین

تئوری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نازی
نظریه
غلامی
مکتب
محبوبه
نظریه
زهرا
نظریه
محمدرحیم ریگی
نگرشمان ؛بینشمان
مبین
اثبات نشده

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه تئوری   • تفاوت تئوری و فرضیه   • تئوری چیست   • مفهوم تئوری   • تعریف تئوری   • نظریه چیست   • تفاوت تئوری و نظریه   • تعریف فرضیه   • معنی تئوری   • معرفی تئوری   • تئوری یعنی چی   • تئوری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تئوری
کلمه : تئوری
اشتباه تایپی : jm,vd
آوا : te'ori
نقش : اسم
عکس تئوری : در گوگل

آیا معنی تئوری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )