برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1423 100 1

تئوریک

/te'orik/

مترادف تئوریک: نظری

متضاد تئوریک: عملی

برابر پارسی: دیدمانیک، دیدمانی

معنی تئوریک در لغت نامه دهخدا

تئوریک. [ ت ِ ءُ ] (فرانسوی ، ص نسبی ) مأخوذ از فرانسه و متداول در کتب علمی فارسی امروز، منسوب به تئوری. راجع و متعلق به علم نظری : احکام تئوریک هنگامی ارزنده اند که در عمل بکار آیند. رجوع به تئوری شود.

معنی تئوریک به فارسی

تئوریک
ماخوذ از فرانسه و متداول در کتب فارسی امروز منسوب به تئوری . راجع و متعلق به علم نظری .

معنی تئوریک در فرهنگ معین

تئوریک
(تِ ئُ) [ فر. ] (ص نسب .) مربوط به نظریه ، غیرتجربی ، نظری . (فره ).

تئوریک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قبض و بسط تئوریک شریعت pdf   • دانلود قبض و بسط تئوریک شریعت دکتر سروش   • دانلود کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت   • دانلود قبض و بسط تئوریک شريعت pdf   • دانلود pdf قبض و بسط تئوریک شریعت   • نقد قبض و بسط تئوریک شریعت   • معنی تئوریک   • دانلود قبض و بسط تئوریک شریعت سروش   • مفهوم تئوریک   • تعریف تئوریک   • معرفی تئوریک   • تئوریک چیست   • تئوریک یعنی چی   • تئوریک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تئوریک
کلمه : تئوریک
اشتباه تایپی : jm,vd;
آوا : te'orik
نقش : صفت
عکس تئوریک : در گوگل

آیا معنی تئوریک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )