برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

تأخّر مجهول از معلوم


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

تأخّر مجهول از معلوم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تأخّر مجهول از معلوم   • مفهوم تأخّر مجهول از معلوم   • تعریف تأخّر مجهول از معلوم   • معرفی تأخّر مجهول از معلوم   • تأخّر مجهول از معلوم چیست   • تأخّر مجهول از معلوم یعنی چی   • تأخّر مجهول از معلوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تأخّر مجهول از معلوم

کلمه : تأخّر مجهول از معلوم
اشتباه تایپی : jأoّv l[i,g hc lug,l
عکس تأخّر مجهول از معلوم : در گوگل

آیا معنی تأخّر مجهول از معلوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )